HEKİMOĞLU ALİ PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HEKİMOĞLU ALİ PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde saraya girdiği padişah
AHMED III
Osmanlı padişahı (1703-1730).
Sadrazamlığını yaptığı padişah
MAHMUD I
Osmanlı padişahı (1730-1754).
Sadrazamlığını yaptığı padişah
OSMAN III
Osmanlı padişahı (1754-1757).
Sadrazamlığa getirilmesini sağlayan kişi
BEŞİR AĞA, Hacı
Daha çok yaptırdığı hayır eserleriyle tanınan Dârüssaâde ağası.
Yetiştirdiği devlet adamı
RÂGIB PAŞA
Osmanlı sadrazamı, diplomat, şair ve tarihçi.
Himayesine alıp istifade ettiği kişi
HUMBARACI AHMED PAŞA
Humbaracı Ocağı’nı ıslah etmekle görevlendirilen Fransız asıllı Osmanlı zâbiti.
Tebriz’in fethi ve İran’daki faaliyetlerine dair Tebrîziyye-i Hekimoğlu Ali Paşa adıyla manzum bir eser kaleme alan şair
NEVRES, Abdürrezzâk
Divan şairi.
Bosna'daki gazalarını bir kitapta anlatan kişi
ÖMER EFENDİ, Novili
Bosnalı âlim, müellif ve tarihçi.
Barış teklifini olumlu karşıladığı şah
NÂDİR ŞAH
İran’da Avşarlılar hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1736-1747).
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Fethi esnasında başarılı hizmetlerde bulunduğu,muhafızı olduğu, daha sonra İranlılar'dan geriye aldığı yer
TEBRİZ
İran’da Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi olan şehir.
İşgalden kurtardığı yer
BELGRAD
Sırbistan Federe Cumhuriyeti’nin ve Yugoslavya’nın başşehri.
Babasının memleketi, vali olarak görev yaptığı yer
GİRİT
Akdeniz’in Kıbrıs’tan sonra en büyük adası.
Vali olarak görev yaptığı yer
ADANA
Akdeniz bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Vali olarak görev yaptığı yer
HALEP
Suriye’nin ikinci büyük şehri.
Vali olarak görevlendirildiği yer
ŞEHRİZOR
Kuzey Irak’ta tarihî bölge.
Vali olarak görev yaptığı yer
SİVAS
İç Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Vali olarak görev yaptığı yer
DİYARBAKIR
Güneydoğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Muhafız olarak görevlendirildiği yer
HEMEDAN
Batı İran’da bir şehir ve bu şehrin merkez olduğu eyalet.
Geri alınmasını sağladığı yer
URMİYE
İran Azerbaycanı’nda tarihî bir şehir.
Azlinden sonra gönderildiği yer
MİDİLLİ
Ege denizinde Yunanistan’a bağlı ada.
Muhafız olarak görev yaptığı yer
KANDİYE
Girit adasında bugün Iraklion (Herakleion) adıyla bilinen tarihî şehir.
Vali olarak görev yaptığı yer
BOSNA EYALETİ
Osmanlılar zamanında Balkanlar’da önce sancak beyliği iken 1580’den itibaren beylerbeyilik olan bir idarî birim.
Vali olarak görev yaptığı yer
MISIR
Büyük bir kesimi Afrika’da, küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) Asya’da yer alan ülke.
Vali olarak görev yaptığı yer
ÖZÜ
Günümüzde Ukrayna sınırları içinde bulunan tarihî bir kale ve şehir.
Muhafız olarak görev yaptığı yer
VİDİN
Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
Sürgün edildiği yer
KIBRIS
Akdeniz’in Sicilya ve Sardinya’dan sonra üçüncü büyük adası.
Vefat ettiği yer
KÜTAHYA
Ege bölgesinin İçbatı Anadolu bölümünde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
HEKİMOĞLU ALİ PAŞA ÇEŞMESİ
İstanbul Kabataş’ta XVIII. yüzyıla ait meydan çeşmesi.
Yaptırdığı ve türbesinin bulunduğu külliye
HEKİMOĞLU ALİ PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVIII. yüzyılın ilk yarısına ait külliye.
HEKİMOĞLU ALİ PAŞA KÜTÜPHANESİ
Hekimoğlu Ali Paşa’nın 1147’de (1734-35) tamamlanan külliyesi içinde kurdurduğu kütüphane.
Yaptırdığı tekke
BANDIRMALIZÂDE TEKKESİ
İstanbul Üsküdar’da Hâşimî Âsitânesi olarak tanınan XVIII. yüzyıla ait bir Celvetî tekkesi.
Yıktırıp yeniden yaptırdığı tekke
ABDAL YÂKUB TEKKESİ
İstanbul’da Davutpaşa ve Kocamustafapaşa semtleri arasındaki Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesi içinde kalan XVII. yüzyıla ait bir tekke.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER