« Madde sayfasına git

HÜSEYİN TÛGĪ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Eserinde ikinci saltanatı dönemi olayları hakkında bilgi verdiği padişah
MUSTAFA I
Osmanlı padişahı (1617-1618, 1622-1623).
Musîbetnâme adlı eserinde cülusu ve öldürülmesiyle sonuçlanan, bizzat şahit olduğu olayları anlattığı padişah
OSMAN II
Osmanlı padişahı (1618-1622).
Döneminin ilk yıllarını idrak ettiği ve cülûsu hakkında bilgi verdiği padişah
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
Döneminde celâlîlere karşı yapılan savaşlara ve İran seferine katıldığı sadrazam
KUYUCU MURAD PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Sekiz yıl hizmet ettiği birlik
SOLAK
Osmanlılar’da padişah muhafızlığı yapan askerî zümre.
Musîbetnâme’yi kaynak olarak kullananlardan
KÂTİB ÇELEBİ
XVII. yüzyıl Türk ilim dünyasının müsbet düşünceyi temsil eden büyük siması ve çeşitli konulara dair pek çok eserin müellifi.
Musîbetnâme’yi kaynak olarak kullananlardan
SOLAKZÂDE MEHMED HEMDEMÎ
Osmanlı tarihçisi, mûsikişinas.
Musîbetnâme’yi kaynak olarak kullananlardan
KARAÇELEBİZÂDE ABDÜLAZİZ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Musîbetnâme’yi kaynak olarak kullananlardan
MÜNECCİMBAŞI, Ahmed Dede
Osmanlı âlimi, müneccim, mutasavvıf ve tarihçi.
Musîbetnâme’nin kendi koleksiyonundaki müellif hattı nüshasını kullanan kişi
HAMMER-PURGSTALL, Joseph Freiherr von
Osmanlı tarihine dair eserleriyle tanınan Avusturyalı şarkiyatçı.
Musîbetnâme'nin Fransızca neşrini yapan kişi
GALLAND, Antoine
Binbir gece masallarını Avrupa’ya tanıtan Fransız şarkiyatçısı.
Musîbetnâme'nin Danon tarafından yapılan Fransızca neşrini Türkçe olarak neşreden kişi
DANİŞMEND, İsmail Hami
Türk tarihi ve Türk dili sahasındaki araştırmalarıyla tanınan tarihçi, fikir adamı.
Musîbetnâme'yi İbretnümâ adıyla neşreden kişi
SERTOĞLU, Midhat
Devlet arşivleri genel müdürü, tarihçi ve gazeteci.
Musîbetnâme'yi Dresden ve Danon nüshalarına dayanarak Vak‘a-i Sultan Osman Han adıyla yayımlayan kişi
İZ, Fahir
Edebiyat tarihçisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER