HÜSREV ve ŞÎRİN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HÜSREV ve ŞÎRİN ile İLİŞKİLİ MADDELER

Hikâyenin klasik konu haline gelmesini sağlayan şair
NİZÂMÎ-i GENCEVÎ
Fars edebiyatında hamse türünün kurucusu sayılan şair.
Hikâyenin diğer kahramanı
FERHAD
Divan edebiyatı ile Türk halk edebiyatında meşhur bir aşk hikâyesinin kahramanı.
Hüsrev ve Şîrin konusunu yazan şairlerden
EMÎR HÜSREV-i DİHLEVÎ
Hindistan’da yaşayan Türk asıllı şair, tarihçi ve mutasavvıf.
Hüsrev ve Şîrin konusunu Türkçe'de en güzel yazan şair
ŞEYHÎ
Klasik Türk edebiyatının kurucularından sayılan divan şairi.
Şeyhî'nin eseri
HÜSREV ü ŞÎRÎN
Şeyhî’nin (ö. 832’den [1429] sonra) Nizâmî-i Gencevî’nin aynı adlı eserinden nakil yoluyla meydana getirdiği mesnevisi.
Konuyu Çağatay edebiyatı sahasında ilk defa ele alan şair
ALİ ŞÎR NEVÂÎ
Klasik Çağatay edebiyatının tesirleri Osmanlı edebiyatı sahasında da devam etmiş en büyük şairi; devlet adamı.
Bu aşk macerasını anlatan Türk şairlerinden
AHMED RIDVAN
Hamse sahibi divan şairi.
Bu aşk macerasını anlatan Türk şairlerinden
KORKUT, Şehzade
Osmanlı şehzadesi.
Bu aşk macerasını anlatan Türk şairlerinden
LÂMİÎ ÇELEBİ
Daha çok Molla Câmî’den yaptığı çevirilerle tanınan divan şairi ve Nakşibendî şeyhi.
Bu aşk macerasını anlatan Türk şairlerinden
FASÎH AHMED DEDE
Divan şairi ve hattat.
Konunun halk edebiyatında ele alınış şekli
FERHAD ve ŞİRİN
Mesneviler ve halk hikâyeleriyle karagöz ve orta oyununda işlenmiş klasik aşk macerası.
Konuyu tiyatro eseri haline getiren yazar
MEHMED RİFAT, Manastırlı
Osmanlı devlet adamı, oyun yazarı ve dilci.
"Ferhad ile Şîrin" operasının bestekârı
HACIBEYLİ, Üzeyir
Azerbaycanlı besteci ve müzikolog.
Hikâyenin müstakil bölüm olarak işlendiği halk tiyatrosu
KARAGÖZ
Geleneksel Türk seyirlik sanatlarının önde gelenlerinden biri.
Hikâyenin müstakil bölüm olarak işlendiği halk tiyatrosu
ORTA OYUNU
Sahne, perde ve dekor kullanılmadan halkın arasında oynanan çok aktörlü, çalgılı, geleneksel Türk tiyatrosu.
Yazıldığı nazım şekli
MESNEVİ
Fars, Türk ve Urdu edebiyatlarında birbiriyle kafiyeli ikişerli mısralardan oluşan nazım şekli.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER