İBNÜ’s-SELCÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBNÜ’s-SELCÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

ابن الثلجي
Müntesibi olduğu mezhep
HANEFÎ MEZHEBİ
Dört büyük Sünnî fıkıh mezhebinden biri.
Hocası
HASAN b. ZİYÂD
Ebû Hanîfe’nin önde gelen talebelerinden müctehid âlim.
Hocası
ŞEYBÂNÎ, Muhammed b. Hasan
Ebû Hanîfe’nin önde gelen talebesi, eserleriyle Hanefî mezhebinin görüşlerini kayıt altına alan müctehid.
Hocası
EBÛ YÛSUF
Ebû Hanîfe’nin önde gelen talebesi, müctehid hukukçu ve ilk kādılkudât.
Hocası
İBN ULEYYE
Hadis hâfızı, fakih ve müfessir.
Hocası
VÂKIDÎ
Megāzî müellifi, İslâm tarihçisi, muhaddis ve kadı.
Hocası
VEKΑ b. CERRÂH
Muhaddis ve fakih.
Hocası
YAHYÂ b. ÂDEM
Kitâbü’l-Harâc adlı eseriyle tanınan Kur’an ve hadis âlimi.
Kendisine reddiye yazan âlim
DÂRİMÎ, Osman b. Saîd
Selefiyye’nin önde gelen temsilcilerinden, hadis ve fıkıh âlimi.
Görüşlerini eleştirdiği grup
MÜŞEBBİHE
Allah’ı yaratıklara veya yaratıkları Allah’a benzetme sonucunu doğuran inançları benimsemiş gruplara verilen ad.
Kendisini eleştiren âlim
İBN ADÎ
el-Kâmil adlı eseriyle tanınan hadis hâfızı ve münekkit.
Kendisini eleştiren âlim
SÂCÎ, Zekeriyyâ b. Yahyâ
Basralı muhaddis ve fakih.
Kendisini eleştiren âlim
EBÜ’l-FETH el-EZDÎ
Hadis hâfızı.
Kendisini eleştiren âlim
KAVÂRÎRÎ
Hadis hâfızı.
Kendisini eleştiren âlim
İBNÜ’l-CEVZÎ, Ebü’l-Ferec
İslâmî ilimlerin hemen her dalındaki çalışmalarıyla tanınan Hanbelî âlimi.
Kendisini eleştiren âlim
ZEHEBÎ
Hadis hâfızı, tarihçi ve kıraat âlimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER