İBRÂHİM TEMO - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBRÂHİM TEMO ile İLİŞKİLİ MADDELER

Yakın temasta bulunduğu kişilerden
ŞEMSEDDİN SÂMİ
Tanzimat’tan sonraki Türk edebiyatının tanınmış gazetecisi, sözlükçü ve dil bilgini, tiyatro ve roman yazarı.
Yakın temasta bulunduğu kişilerden
FRAŞİRİ, Naîm
Arnavut milliyetçisi, şair ve yazar.
Birlikte gizli İttihâd-ı Osmânî Cemiyeti’ni kurduğu kişilerden
İSHAK SÜKÛTÎ
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin kurucularından, gazeteci ve fikir adamı.
Birlikte gizli İttihâd-ı Osmânî Cemiyeti’ni kurduğu kişilerden
ABDULLAH CEVDET
Son devir fikir ve siyaset adamı, Jön Türk hareketini başlatanlardan biri.
Kurucusu olduğu cemiyet
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
Eğitim gördüğü, öğrenci direnişine öncülük ettiği kurum
MEKTEB-i TIBBİYYE
Modern tıp eğitiminin verilmesi amacıyla 1827’de İstanbul’da kurulan askerî mektep.
Müdürlüğünü yaptığı kurum
DÂRÜLACEZE
Kimsesiz çocukları, yaşlı ve muhtaçları barındırmak amacıyla 1896’da İstanbul’da açılan bir hayır kurumu.
Tıbbî makaleler neşrettiği dergi
ŞÛRÂ-yı ÜMMET
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin yayın organı olarak 1902-1910 yılları arasında yayımlanan siyasî dergi.
Tıbbî ve siyasî konularda yazılarının yayımlandığı dergi
İCTİHAD
Abdullah Cevdet’in (ö. 1932) idaresi altında yayımlanan ilmî, siyasî ve edebî muhtevalı dergi.
Vatandaşlığına geçtiği ve vefatına kadar yaşadığı ülke
ROMANYA
Doğu Avrupa’da ülke.
Memleketi
OHRİ
Makedonya Cumhuriyeti’nde eski bir Osmanlı kaza merkezi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER