İSMÂİL SAFÂ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İSMÂİL SAFÂ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Oğlu
SAFA, Peyami
Romancı, gazeteci ve fikir adamı.
İlişkisi olduğu muhalif grup
JÖN TÜRKLER
Daha çok II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplar için kullanılan bir tabir.
Etkilendiği şair
MUALLİM NÂCİ
Şair; tenkit, lugat ve edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınan müellif.
Dostluk kurduğu şair
TEVFİK FİKRET
Edebiyât-ı Cedîde şairi.
Şiirlerinde etkisi görülen şair
ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN
Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı.
Sanat ve edebiyat düşüncelerinde etkisi olan yazar
RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM
Tanzimat devri şairi, tiyatro yazarı ve romancı.
Hiciv manzumesine tahmîs yazdığı devlet adamı
MAHMUD CELÂLEDDİN PAŞA, Damad
Osmanlı devlet adamı, Sultan Abdülmecid’in kızı Seniha Sultan’ın eşi.
İlk şiirinin yayımlandığı gazete
TERCÜMÂN-ı HAKÎKAT
Ahmed Midhat Efendi’nin (ö. 1912) çıkardığı Türk basınının en uzun ömürlü gazetelerinden.
Şiir ve makalelerinin yayımlandığı dergilerden
SERVET-i FÜNÛN
1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
Manzumelerinin çıktığı dergi
MECMÛA-i MUALLİM
Muallim Nâci’nin (ö. 1893) çıkardığı haftalık edebî dergi.
Şiir ve makalelerinin yayımlandığı dergilerden
HAZÎNE-i FÜNÛN
1893-1896 yılları arasında İstanbul’da yayımlanan edebiyat ve fikir dergisi.
Şiir ve makalelerinin yayımlandığı dergilerden
MEKTEB
1891-1898 yılları arasında yayımlanan eğitim ağırlıklı edebiyat ve fen dergisi.
Şiir ve makalelerinin yayımlandığı dergilerden
MA‘LÛMÂT
II. Abdülhamid döneminde yayımlanan haftalık ilmî ve edebî dergi.
Şiir ve makalelerinin yayımlandığı dergilerden
MA‘LÛMÂT
II. Abdülhamid devrinde yayımlanan ilmî, fennî ve edebî muhtevalı haftalık dergi.
Şiir ve makalelerinin yayımlandığı dergilerden
MAÂRİF
1891-1896 yılları arasında yayımlanmış haftalık fen ve edebiyat dergisi.
Hakkında özel sayı yayımlayan dergi
TÜRK DÜŞÜNCESİ
Peyami Safa’nın (ö. 1961) 1953-1960 yılları arasında çıkardığı düşünce ve sanat dergisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER