İSTANBUL - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İSTANBUL ile İLİŞKİLİ MADDELER

Yazarlarından
ATAY, Falih Rıfkı
Gazeteci ve yazar.
Yazarlarından
BAYUR, Yusuf Hikmet
Türk devlet adamı ve tarihçi.
Yazarlarından
YALÇIN, Hüseyin Cahit
Gazeteci, hikâye ve roman yazarı, edebiyat eleştirmeni.
Yazarlarından
ERİŞİRGİL, Mehmet Emin
Felsefeci, eğitimci ve siyaset adamı.
Yazarlarından
ÜLKEN, Hilmi Ziya
Son dönem Türk bilim ve fikir adamı.
Yazarlarından
ÖZ, Tahsin
Müzeci.
Yazarlarından
BALTACIOĞLU, Ismayıl Hakkı
Eğitimci, yazar ve hattat.
Yazarlarından
DIEZ, Ernst
Avusturyalı Türk ve İslâm sanatları tarihçisi.
Yazarlarından
ASLANAPA, Oktay
Türkiye’de sanat tarihi bilim dalının kurucularından, Türk sanatı araştırmacısı.
Yazarlarından
KAPLAN, Mehmet
Edebiyat tarihçisi, tenkitçi ve yazar.
Yazarlarından
TANPINAR, Ahmet Hamdi
Cumhuriyet dönemi şairi, romancı, deneme yazarı ve edebiyat tarihçisi.
Yazarlarından
YÖNTEM, Ali Canip
Edebiyat tenkitçisi, şair ve yazar.
Yazarlarından
GERÇEK, Selim Nüzhet
Türk matbaacılığı, gazeteciliği ve tiyatrosu hakkındaki araştırmalarıyla tanınan yazar.
Yazarlarından
HİSAR, Abdülhak Şinasi
İstanbul’un ve özellikle Boğaziçi’nin güzelliklerini anlattığı eseriyle tanınan Cumhuriyet devri yazarı.
Yazarlarından
SEVENGİL, Refik Ahmet
Gazeteci, roman, hikâye ve inceleme yazarı.
Yazarlarından
ERTAYLAN, İsmail Hikmet
Edebiyat tarihi araştırmacısı, edip, eğitimci ve yazar.
Yazarlarından
TARLAN, Ali Nihad
Divan edebiyatı araştırmacısı, şair ve yazar.
Şairlerinden
BEYATLI, Yahya Kemal
Türk şairi ve nesir yazarı.
Şairlerinden
TARANCI, Cahit Sıtkı
Cumhuriyet dönemi şairi.
Şairlerinden
DAĞLARCA, Fazıl Hüsnü
Cumhuriyet devri şairi.
Şairlerinden
OZANSOY, Halit Fahri
Şair, gazeteci ve yazar.
Şairlerinden
İLHAN, Attila
Cumhuriyet devri şair, romancı ve yazarı.
Çıkardığı özel sayı
LOZAN ANTLAŞMASI
Türk Kurtuluş Savaşı sonunda 24 Temmuz 1923’te imzalanan antlaşma.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER