MAHMUD I - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi
Sitemize erişimde kesintiler yaşanabilmektedir. Sorunun çözümü için çalışmalar devam etmektedir.

« Madde sayfasına git

MAHMUD I ile İLİŞKİLİ MADDELER

محمود
Babası
MUSTAFA II
Osmanlı padişahı (1695-1703).
Annesi
SÂLİHA SULTAN
I. Mahmud’un annesi, vâlide sultan.
Amcası ve selefi
AHMED III
Osmanlı padişahı (1703-1730).
Kardeşi ve halefi
OSMAN III
Osmanlı padişahı (1754-1757).
Veziri
HEKİMOĞLU ALİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
TOPAL OSMAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
ABDULLAH PAŞA, Muhsinzâde
Osmanlı vezîriâzamı.
Veziri
HACI İVAZ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
MEHMED PAŞA, Yeğen
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
HASAN PAŞA, Seyyid
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
İBRÂHİM PAŞA, Kabakulak
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
MUSTAFA PAŞA, Köse
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
AHMED PAŞA, Şehlâ
Osmanlı sadrazamı.
Şeyhülislâmı
PAŞMAKÇIZÂDE ABDULLAH EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Şeyhülislâmı
İSHAK EFENDİ, Ebûishakzâde
Osmanlı şeyhülislâmı, şâir.
Dârüssaâde ağası
BEŞİR AĞA, Hacı
Daha çok yaptırdığı hayır eserleriyle tanınan Dârüssaâde ağası.
Dârüssaâde ağası
BEŞİR AĞA, Moralı
Dârüssaâde ağası ve hattat.
İranlıları yenen şark seraskeri
AHMED PAŞA
Bağdat valisi.
Humbaracı Ocağı'nı ıslahla görevlendirilen kişi
HUMBARACI AHMED PAŞA
Humbaracı Ocağı’nı ıslah etmekle görevlendirilen Fransız asıllı Osmanlı zâbiti.
Talebi üzerine Usûlü’l-hikem adlı eseri kaleme alan kişi
İBRÂHİM MÜTEFERRİKA
İlk Türk matbaasının kurucusu, yayımcı, Osmanlı devlet adamı ve aydını.
Saray kütüphanesinde çalışmasına izin verdiği âlim
İBRÂHİM HAKKI ERZURÛMÎ
Mârifetnâme adlı eseriyle tanınan âlim, sûfî ve şair.
Döneminin âlimlerinden
ŞEYHÎ MEHMED EFENDİ
Nakşibendî şeyhi, biyografi yazarı ve şair.
Devlete olan borçlarına karşılık kitapları müsadere edilen kişi
İZZET ALİ PAŞA
Divan şairi, hattat ve devlet adamı.
Döneminin tanınmış isimlerinden
SÂLİM
Tezkire yazarı, divan şairi ve hattat.
Patrona İsyanı hakkında ayrıntılı bilgi veren tarihçi
ABDİ
Osmanlı tarihçisi.
Tahta çıkmasını sağlayan olay
PATRONA İSYANI
1730 yılında İstanbul’da meydana gelen ve III. Ahmed’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan ayaklanma.
Osmanlılar’dan Ca‘ferî mezhebinin beşinci hak mezhep olarak kabul edilmesini talep eden kişi
NÂDİR ŞAH
İran’da Avşarlılar hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1736-1747).
Avusturyalılar'dan geri alınan şehir
BELGRAD
Sırbistan Federe Cumhuriyeti’nin ve Yugoslavya’nın başşehri.
Döneminde Necid'de ortaya çıkan akım
VEHHÂBÎLİK
Muhammed b. Abdülvehhâb’a (ö. 1206/1792) nisbet edilen dinî-siyasî akım.
Defnedildiği Vâlide Turhan Sultan Türbesi’nin bulunduğu yer
YENİCAMİ KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın sonlarında inşasına başlanan ve XVII. yüzyılın ikinci yarısında tamamlanan külliye.
Yapımını başlattığı ve halefi III. Osman tarafından tamamlanan külliye
NURUOSMANİYE KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVIII. yüzyılın ilk yarısında I. Mahmud tarafından yaptırılan külliye.
Kütüphaneye çevirttiği köşk
REVAN KÖŞKÜ
Topkapı Sarayı’nda XVII. yüzyıla ait bir köşk.
Ayasofya Kütüphanesi’ne gelir sağlamak amacıyla yaptırdığı hamam
CAĞALOĞLU HAMAMI
İstanbul’da XVIII. yüzyılda yapılan, büyük çarşı hamamlarının sonuncusu.
Adına yaptırılan külliye
SULTAN MAHMUD MEDRESESİ ve SEBİLKÜTTÂBI
Kahire’de Osmanlı Padişahı I. Mahmud adına yaptırılan külliye.
İnşaatını tamamlatarak kendi vakfına dahil ettiği külliye
SEYYİD HASAN PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVIII. yüzyılın ortalarında yaptırılan külliye.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER