MEHTER - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MEHTER ile İLİŞKİLİ MADDELER

مهتر
TABLHÂNE
İslâm devletlerinde askerî-resmî mûsiki takımı ve teşkilâtı.
MUZIKA-yi HÜMÂYUN
Osmanlılar’da mehterhânenin yerine kurulan saray bando ve orkestrası; buna icracı yetiştirmek ve Türk mûsikisi öğretimi vermek amacıyla oluşturulan kuruluş.
İcra ettiği uygulama
NEVBET
Ortaçağ Türk ve İslâm devletlerinde hükümdarlık alâmetlerinden biri.
KÖS
Daha çok Osmanlı mehter mûsikisinde kullanılan büyük ebatta vurmalı çalgı.
ÇEVGÂN
Osmanlı mehter mûsikisinde kullanılan sarsmalı bir çalgı.
Mehter usulleri hakkında yazılı literatürde ilk bilgileri veren şahıs
ABDÜLAZİZ EFENDİ, Hekimbaşı
Türk tıp bilgini, şair ve bestekâr.
Osmanlı son döneminde mehteri yeniden faaliyete geçiren şahıs
AHMED MUHTAR PAŞA, Ferik
Askerî okullardaki hocalığı ve topçuluğa dair eserleriyle tanınan Osmanlı paşası, Askerî Müze’nin kurucusu.
Mehter mûsikisinin önde gelen bestekârlarından
İBRÂHİM AĞA
Türk saz eserleri bestekârı.
Ortaya çıkışına yol açtığı kavram
ALATURKA
Önceleri yalnız mûsikide, daha sonra başka alanlarda da kullanılan bir terim.
Çoğunlukla mehter mûsikisinde kullanılan mûsiki usulü
CENG-i HARBÎ
Türk mûsikisi usullerinden.
Mehterde kullanılan vurmalı çalgı
DAVUL
Mehterde kullanılan vurmalı çalgı
ZİL
Bir mûsiki aleti.
Mehterde kullanılan nefesli çalgı
ZURNA
Türk mûsikisinde nefesli bir saz.
Mehterde kullanılan nefesli çalgı
NEFÎR
Bir nefesli çalgı.
Mehterde kullanılan vurmalı çalgı
NAKKĀRE
Vurmalı bir çalgı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER