MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-i RÛMÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-i RÛMÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

مولانا جلال الدين رومی
MESNEVÎ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. 672/1273) tasavvuf anlayışını içeren İslâm kültürünün en önemli eserlerinden biri.
DÎVÂN-ı KEBÎR
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. 672/1273) divanı.
FÎHİ MÂ FÎH
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. 672/1273) sohbetlerinden derlenen eseri.
MEVLEVİYYE
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye (ö. 672/1273) nisbet edilen tarikat.
BAHÂEDDİN VELED
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin babası, mutasavvıf.
SULTAN VELED
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin oğlu, mutasavvıf-şair.
SEYYİD BURHÂNEDDİN
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin şeyhi.
ŞEMS-i TEBRÎZÎ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin sohbet şeyhi.
HÜSÂMEDDİN ÇELEBİ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin, Mes̱nevî’yi yazmasına vesile olan müridi ve halifesi.
SELÂHADDÎN-i ZERKÛB
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin ilk halifesi.
MEVLÂNÂ KÜLLİYESİ
Konya’da Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin türbesi etrafında oluşan bir tarikat külliyesi.
MEVLÂNÂ MÜZESİ
Konya’da Mevlânâ Külliyesi’nde tekkeye ait eserlerin sergilendiği müze.
SİPEHSÂLÂR, Ferîdun
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve çevresi hakkında ilk menâkıbnâmelerden biri olan Risâle-i Sipehsâlâr’ın müellifi.
ABDÜLVEHHÂB es-SÂBÛNÎ
Mevlevîlik tarihi bakımından kaynak kabul edilen S̱evâḳıbü’l-Menâḳıb’ın müellifi.
AHMED EFLÂKÎ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve etrafındakileri anlatan Menâḳıbü’l-ʿârifîn adlı eserin yazarı.
GAZANFER et-TEBRÎZÎ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin vefatı sırasında yanında bulunan iki tabipten biri.
EKMELEDDİN en-NAHCUVÂNÎ
Mevlânâ’nın hekimi ve yakın dostu.
MAÂRİF
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin babası Bahâeddin Veled’in (ö. 628/1231) Farsça tasavvufî eseri.
ÂRİF ÇELEBİ
Sultan Veled’in oğlu, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin torunu.
MENÂKIBÜ’l-ÂRİFÎN
Ahmed Eflâkî’nin (ö. 761/1360) Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Mevlevî tarikatı hakkında en geniş bilgileri ihtiva eden Farsça eseri.
AKMANASTIR
Konya ile Sille arasında Mevlânâ’nın ziyaret ettiği bir Ortodoks Bizans manastırı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER