AHMET VEFA ÇOBANOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMET VEFA ÇOBANOĞLU

Müellif toplam 52 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin özgeçmişi

İstanbul Beşiktaş’da doğdu (1962). Pertevniyal Lisesi’nden (1980) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden (1984) mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mimar Mehmed Ağa ve Eserleri” başlıklı teziyle yüksek lisansını (1987) ve “İstanbul’da XVII. Yüzyıl Külliyeleri” başlıklı teziyle doktorasını (danışman: Prof.Dr. Ara Altun, 1996) tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde (1984-1993) ve aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde (1993-2000) uzun yıllar okutman olarak görev yaptı. Aynı bölümde yardımcı doçent olarak atandığı (2000) öğretim üyeliği görevini halen sürdürmektedir.

Unesco Türkiye Somut Kültürel Miras İhtisas Komisyonu (2006-2014) ve İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu (2007-2011) üyeliklerinde bulundu.

TDV İslâm Ansiklopedisi’ne müellif-redaktör ve İslâm Sanatları (Mimari) İlim Heyeti başkanı olarak önemli katkılarda bulundu; 52 madde veya madde bölümü telif etti, çok sayıda maddenin ilmî redaksiyonunu yaptı.

Çalışmaları Türk sanatı genel başlığı altında, mimari, mimari süsleme ve restorasyonlar üzerinde yoğunlaşmıştır.

Sultanahmet and Süleymaniye (Tarkan Okçuoğlu ile birlikte; İstanbul 2012), İstanbul Unesco World Heritage Area (Hayri Fehmi Yılmaz - Feridun Özgümüş ile birlikte; İstanbul 2015) ve İstanbul Tarihi Alanları Fotoğraf Sergisi (Sergi Kataloğu) (Hayri Fehmi Yılmaz - Feridun Özgümüş ile birlikte; İstanbul 2016) başlıca eserleridir. Ayrıca Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi (İstanbul 1993-1995) ile Yaşam ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi’nde (İstanbul 1999) alanıyla ilgili maddeleri bulunmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2018
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DUA KUBBESİ
Arasta ve çarşı esnafının her sabah dükkânını açmadan önce altında toplanıp dua ettiği kubbe ile örtülü bölüm.
EKMEKÇİZÂDE AHMED PAŞA KERVANSARAYI
Edirne’de XVII. yüzyıl başlarında yapılan kervansaray.
HEKİMOĞLU ALİ PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVIII. yüzyılın ilk yarısına ait külliye.
İLHANLILAR / 2. Bölüm: Sanat
İran’da kurulan bir Moğol devleti (1256-1353).
İNCE MİNARELİ MEDRESE
Konya’da şehir merkezinde Selçuklu devrine ait dârülhadis.
İSHAK PAŞA KÜLLİYESİ
İnegöl’de XV. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen bir külliye.
İSMÂİL BEY KÜLLİYESİ
Kastamonu’da Candaroğulları beylerinden Kemâleddin İsmâil Bey adına XV. yüzyılda kurulan külliye.
İZNİK / 3. Bölüm: MİMARİ
Bursa iline bağlı ilçe merkezi.
KALE MESCİDİ
Erzurum İçkale’de Saltuklular devrinde inşa edilen mescid.
KEMÂLEDDİN BEY, Mimar
Osmanlı Devleti’nin sonları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında eser veren Türk mimarı.
KESTANEPAZARI CAMİİ
İzmir’de esası XVII. yüzyıla ait cami.
KÖPRÜLÜ KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVII. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen bir külliye.
KUYUCU MURAD PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVII. yüzyılın başında inşa edilen bir külliye.
KÜLLİYE
Değişik fonksiyonlardaki birkaç yapının bir arada yer alması ile oluşan binalar topluluğu.
LALA MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ
Erzurum’da XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
LALA MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ
Konya’nın Ilgın ilçesinde XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
LÂLELİ KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVIII. yüzyılda inşa edilen külliye.
MEHMED III TÜRBESİ
XVII. yüzyılın başlarında inşa edilen türbe.
MEHMED AĞA, Sedefkâr
XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde görev yapan Hassa başmimarı.
MEHMED TÂHİR AĞA
Hassa başmimarı.
MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ
XVII. yüzyılın sonlarında İstanbul Çarşıkapı’da inşa edilen külliye.
MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ
XVII. yüzyılın ikinci yarısında Kayseri İncesu’da inşa edilen külliye.
MEYDAN CAMİİ
Tokat’ta XV. yüzyılın sonlarında yapılmış cami.
MURAD PAŞA CAMİİ
Antalya’da XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen cami.
MUSTAFA AĞA, Meremmetçi
XVII. yüzyılın ortalarında görev yapan mimarbaşı.
NAKKAŞ HASAN PAŞA TÜRBESİ
İstanbul’da XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilen türbe.
NİLÜFER HATUN İMARETİ
İznik’te XIV. yüzyılın son çeyreğinde inşa edilen yapı.
OSMANLILAR / 21. Bölüm: Mimari Dönemler
Batı Anadolu’nun kuzeyinde bir Türkmen beyliği olarak ortaya çıkıp üç kıtaya yayılan ve kurucusunun adıyla anılan Türk-İslâm dünyasında en uzun ömürlü devlet (1300-1922).
ÖKÜZ MEHMED PAŞA KÜLLİYESİ
Aydın Kuşadası’nda XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilen külliye.
ÖKÜZ MEHMED PAŞA KÜLLİYESİ
Niğde Ulukışla’da XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilen menzil külliyesi.
RÂKIM EFENDİ MEDRESESİ ve TÜRBESİ
İstanbul’da XIX. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen medrese ve türbe.
RAMAZANOĞULLARI / 2. Bölüm: MİMARİ
Adana ve Çukurova yöresinde beylik kuran bir Türkmen hânedanı (1352-1608).
SARNIÇ / 2. Bölüm: Selçuklu ve Osmanlı Devri
Yağmur suyunu biriktirmek veya temiz su saklamak için kullanılan depo.
SELÇUKLULAR / 13. Bölüm: MİMARİ
Türkler’in İslâmî devirde kurdukları en büyük hânedanlardan biri (1040-1308).
SELİMİYE CAMİİ ve KÜLLİYESİ
Edirne’de XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
SEYYİD HASAN PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVIII. yüzyılın ortalarında yaptırılan külliye.
SULTAN AHMED CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilen külliye.
ŞADIRVANALTI CAMİİ
İzmir’de esası XVI. yüzyılda inşa edilen cami.
ULUCAMİ / 5. Bölüm: Akşehir Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
ULUCAMİ / 18. Bölüm: Divriği Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
ULUCAMİ / 32. Bölüm: Küre Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
ULUCAMİ / 34. Bölüm: Malatya Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
ULUCAMİ / 36. Bölüm: Maraş Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
ULUCAMİ / 51. Bölüm: Zile Ulucamii
İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.
VEZİRHAN KÜLLİYESİ
Bilecik yakınında XVII. yüzyılın ortalarında inşa edilen menzil külliyesi.
YÂKUB ÇELEBİ ZÂVİYESİ ve TÜRBESİ
İznik’te XIV. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen zâviyeli cami ve türbe.
YENİCAMİ KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın sonlarında inşasına başlanan ve XVII. yüzyılın ikinci yarısında tamamlanan külliye.
YEŞİLCAMİ KÜLLİYESİ
İznik’te XIV. yüzyılın son çeyreğinde inşa edilen külliye.
YÛSUF ZİYÂ PAŞA KÜLLİYESİ
Elazığ’ın Keban ilçesinde XVIII. yüzyılın sonlarında inşa edilen külliye.
ZAĞANOS PAŞA KÜLLİYESİ
Balıkesir’de ilki XV. yüzyılın ikinci yarısında Vezîriâzam Zağanos Paşa tarafından yaptırılan külliye.
ZENGÎLER / 2. Bölüm: MİMARİ
Musul ve Halep merkez olmak üzere el-Cezîre, Doğu Anadolu ve Suriye’de hüküm süren Türk-İslâm hânedanı (1127-1233).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER