ALİ MURAT YEL - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ MURAT YEL

Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Düşüncesi ve Ahlâk, Coğrafya, Dinler Tarihi, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EVANS-PRITCHARD, Edward Evan
Afrika halkları üzerine araştırmalar yapan İngiliz antropologu.
FLÜGEL, Gustav Leberecht
Alman şarkiyatçısı.
GRUNEBAUM, Gustave Edmund von
Avusturyalı şarkiyatçı.
HURAFE / 1. Bölüm
Mantıkî temeli olmayan telakki ve uygulamaları, din adına ileri sürülüp benimsenen bâtıl inanç ve davranışları ifade eden bir terim.
LANE-POOLE, Stanley
İngiliz şarkiyatçısı.
LE STRANGE, Guy
İngiliz şarkiyatçısı.
PORTEKİZ / 3. Bölüm: ÜLKEDE İSLÂMİYET
Avrupa kıtasının en batısındaki ülke.
ZEKÎ BEDEVÎ
Uzun süre İngiltere’de yaşayarak İngiliz müslümanlarının sorunlarıyla ilgilenen ve diyalog çalışmalarıyla tanınan Mısırlı âlim.
ZWEMER, Samuel Marinus
Hollanda asıllı Amerikalı şarkiyatçı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER