ELNURE AZİZOVA - TDV İslâm Ansiklopedisi

ELNURE AZİZOVA

Müellif toplam 13 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
TENÛH
Câhiliye devrinde müşterek şecereyi benimseyen müttefik bazı Arap kabilelerinin ortak adı.
TEYM b. MÜRRE (Benî Teym b. Mürre)
Kureyş kabilesinin bir kolu.
TEYMÂ
Arabistan’ın kuzeybatısında tarihî bir şehir.
TEYMULLAH (Benî Teymullah)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
TİHÂME
Arabistan’ın Kızıldeniz sahilindeki dar kıyı ovası.
UBEYD b. ŞERİYYE
Eski Arap tarihiyle ilgili kıssalarıyla tanınan müellif.
UKAYL (Benî Ukayl)
Adnânîler’den Kays Aylân’a mensup bir Arap kabilesi.
UKÂZ
Câhiliye döneminin en meşhur panayırı.
UREYNE (Benî Ureyne)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
VÂDİLKURÂ
Medine’nin kuzeybatısında eski bir ziraat bölgesi.
ZÜBYÂN (Benî Zübyân)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
ZÜHRE (Benî Zühre)
Kureyş kabilesinin Hz. Peygamber’in annesinin mensup olduğu kolu.
ZÜLMECÂZ
İslâm’dan önce hac mevsiminde Mekke yakınlarında kurulan ünlü panayır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER