ERDİNÇ AHATLI - TDV İslâm Ansiklopedisi

ERDİNÇ AHATLI

Müellif toplam 18 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HASÂİSÜ’n-NEBÎ
Allah’ın sadece Hz. Muhammed’e lutfettiği özellikleri ifade eden tabir ve bunları ele alan eserlerin ortak adı.
RADIYALLAHU ANH
Daha çok sahâbe için kullanılan dua cümlesi.
RAHİMEHULLAH
Sahâbeden sonraki âlimler için kullanılan dua cümlesi.
SERRÂC, Muhammed b. İshak
Hadis, ricâl ve kıraat âlimi.
SÜFYÂN b. AVF
Muâviye b. Ebû Süfyân’ın en gözde kumandanlarından biri.
ŞAKĪK b. SELEME
Kûfeli muhadram hadisçi ve sûfî.
ŞAKK-ı SADR
Hz. Peygamber’in göğsünün melekler tarafından açılıp kalbinin üstün niteliklerle bezenmesini ifade eden tabir.
TAHDÎS
Genellikle hadisin semâ yoluyla rivayet edildiğini belirten terim.
TEMRÎZ
Hadis metninde bir kelimenin yanlışlığına veya bir rivayetin zayıflığına işaret etmek için kullanılan terim.
TERCEME
Bölüm başlığı, biyografi, sened vb. anlamlarda kullanılan bir hadis terimi.
UKBE b. ÂMİR
Suffe ehlinden, Mısır valisi.
UTBE b. GAZVÂN
İlk müslümanlardan, Basra şehrinin kurucusu.
VELÎD b. MÜSLİM
Şamlı muhaddis.
YAHYÂ b. MAÎN
Tasnif dönemi hadis ve ricâl âlimi.
YAHYÂ b. SAÎD el-KATTÂN
Hadis hâfızı ve ricâl âlimi.
ZEYD b. HATTÂB
Hz. Ömer’in kardeşi, sahâbî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER