HASAN CİRİT - TDV İslâm Ansiklopedisi

HASAN CİRİT

Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis, İslâm Düşüncesi ve Ahlâk
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KUSSÂS
Halk hikâyecisi veya vâiz anlamında terim.
RUBEYYİ‘ bint MUAVVİZ
Medineli kadın sahâbî.
SÂBİT el-BÜNÂNÎ
Basralı muhaddis, âbid ve zâhid.
SEVBÂN b. BÜCDÜD
Hz. Peygamber’in âzatlısı, sahâbî.
SÜLEYMAN b. BİLÂL
Hadis hâfızı.
SÜLEYMAN b. HARB
Hadis hâfızı.
SÜLEYMAN b. MUGĪRE
Hadis hâfızı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER