HASAN ONAT - TDV İslâm Ansiklopedisi

HASAN ONAT

Müellif toplam 9 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm ve Mezhepler Tarihi, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EBÛ HÂŞİM, Abdullah b. Muhammed
Hz. Ali’nin oğullarından Muhammed b. Hanefiyye’nin büyük oğlu ve kendi devrinde Keysâniyye Şîası’na bağlı grupların imamı.
HABÎB el-MEKTÛM
İsmâilîler’in gizlilik dönemindeki imamlarından.
HATTÂBİYYE
Ebü’l-Hattâb el-Esedî (ö. 138/755 [?]) tarafından kurulan aşırı Şiî fırkası.
HUSAYN b. NÜMEYR
Emevîler’in ünlü kumandanlarından.
HUZEYME b. HÂZİM
Abbâsîler’in ünlü kumandanlarından.
İBÂHİYYE
Dinin emirleriyle ahlâkî ve kanunî düzenlemeleri benimsemeyen gruplara verilen ad.
İBRÂHİM b. EŞTER
Arap cengâver ve kumandanlarından.
İSMÂİL b. CA‘FER es-SÂDIK
Ca‘fer es-Sâdık’ın büyük oğlu, İsmâiliyye mezhebinin nisbet edildiği imam.
MAKĀLÂTÜ’l-İSLÂMİYYÎN
Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî’nin (ö. 324/935-36) itikadî İslâm mezheplerine dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER