HÜSEYİN GAZİ TOPDEMİR - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÜSEYİN GAZİ TOPDEMİR

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İlimler Tarihi
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
GÖK KUŞAĞI
Güneş ışınlarının atmosferdeki su zerrelerini geçerken kırılması sonucunda meydana gelen çok renkli yay takımı.
İBN ABDÜLHAK el-BAĞDÂDÎ
Coğrafya sözlüğü ile tanınan Hanbelî âlimi.
İBNÜ’l-HEYSEM
Optiğin gelişmesine yaptığı önemli katkılarla tanınan Ortaçağ’ın en büyük fizikçisi; matematikçi-astronom, filozof.
ÖKLİD
İlkçağ’ın en ünlü matematikçisi.
ÖKLÎDİSÎ
Hint aritmetiği üzerindeki çalışmalarıyla tanınan matematikçi.
RUSKA, Julius Ferdinand
Alman şarkiyatçısı ve doğa tarihçisi.
SARTON, George Alfred Léon
Bilim tarihçisi.
TAKIYYÜDDİN er-RÂSID
Klasik İslâm astronomisinin son büyük temsilcisi olduğu kabul edilen Osmanlı âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER