HÜSEYİN GAZİ TOPDEMİR - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÜSEYİN GAZİ TOPDEMİR

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İlimler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
GÖK KUŞAĞI
Güneş ışınlarının atmosferdeki su zerrelerini geçerken kırılması sonucunda meydana gelen çok renkli yay takımı.
İBN ABDÜLHAK el-BAĞDÂDÎ
Coğrafya sözlüğü ile tanınan Hanbelî âlimi.
İBNÜ’l-HEYSEM
Optiğin gelişmesine yaptığı önemli katkılarla tanınan Ortaçağ’ın en büyük fizikçisi; matematikçi-astronom, filozof.
ÖKLİD
İlkçağ’ın en ünlü matematikçisi.
ÖKLÎDİSÎ
Hint aritmetiği üzerindeki çalışmalarıyla tanınan matematikçi.
RUSKA, Julius Ferdinand
Alman şarkiyatçısı ve doğa tarihçisi.
SARTON, George Alfred Léon
Bilim tarihçisi.
TAKIYYÜDDİN er-RÂSID
Klasik İslâm astronomisinin son büyük temsilcisi olduğu kabul edilen Osmanlı âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER