HÜSEYİN KAYAPINAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÜSEYİN KAYAPINAR

Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İSMÂİL b. HAMMÂD b. EBÛ HANÎFE
Hanefî fakihi ve kadı.
KÂKÎ
Hanefî fakihi.
KĀRİÜLHİDÂYE
Hanefî fakihi.
KASSÂR
Mâlikî fakihi, hadis ve ensâb âlimi.
LÂHİḲ
Namaza imamla birlikte başladığı halde belirli mazeretler sebebiyle ara vermek zorunda kalarak namazın bir kısmını imamla birlikte kılamayan kimse.
MESBÛK
Cemaatle kılınan namazın birinci rek‘atını kaçıran kimse anlamında fıkıh terimi.
MUGĀRESE
Boş araziye fidan dikmek üzere kurulan emek-tarla ortaklığı mânasında fıkıh terimi.
MÜNYETÜ’l-MUSALLÎ
Sedîdüddin el-Kâşgarî’nin (ö. 705/1305) namaza dair eseri.
MÜZÂRAA
Ziraî ortaklık anlamında fıkıh terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER