HÜSEYİN TURAL - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÜSEYİN TURAL

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CUHÂ
Saflığı ile tanınan Arap fıkra kahramanı.
İBN FÂRİS
Kûfe dil mektebine mensup dil ve edebiyat âlimi.
İBN HÂLEVEYH
Arap dili ve kıraat âlimi.
İBN NÜBÂTE el-MISRÎ
Şair ve edip.
İBN SA‘DÂN, Muhammed
Nahiv ve kıraat âlimi.
İBN ÜMMÜ KĀSIM
Tefsir, kıraat ve nahiv âlimi.
ÎSÂ b. ÖMER es-SEKAFÎ
Basra nahiv mektebinin ilk temsilcilerinden dil ve kıraat âlimi.
KAYS b. ZERÎH
Platonik aşkı terennüm eden Arap şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER