KAMİL ÇAKIN - TDV İslâm Ansiklopedisi

KAMİL ÇAKIN

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HANZALE b. EBÛ ÂMİR
Gasîlü’l-melâike lakabıyla tanınan sahâbî.
İBNÜ’l-FURÂT, Ahmed
Hadis hâfızı.
İBNÜ’l-MUZAFFER
Hadis hâfızı.
el-KİFÂYE
Hatîb el-Bağdâdî’nin (ö. 463/1071) hadis usulüne dair eseri.
KUTEYBE b. SAÎD
Hadis hâfızı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER