KEMAL KAHRAMAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

KEMAL KAHRAMAN

Müellif toplam 19 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, İslam Felsefesi ve Ahlak, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BLUNT, Wilfrid Scawen
Büyük Britanya İmparatorluğu’na karşı müslüman sömürgelerin kurtuluş hareketlerini destekleyen İngiliz siyaset adamı ve şair.
CEZAYİR / 3. Bölüm: Osmanlı Dönemi
Kuzey Afrika’da müslüman ülke.
DERVİŞ VAHDETÎ
31 Mart Vak‘ası sorumluları arasında idam edilen, Volkan gazetesinin sahibi ve başyazarı.
DOST MUHAMMED
Afganistan’da Barakzay hânedanının ilk emîri (1819-1863).
ENCÜMEN
İslâm dünyasında ve özellikle İran’da dinî, edebî, siyasî ve içtimaî amaçla kurulan teşekküllere verilen ad.
The ENCYCLOPAEDIA of ISLAM
Leiden’de yayımlanan İslâm dini, kültürü, tarihi ve coğrafyasına dair ansiklopedi.
EYYÛB HAN
Pakistan cumhurbaşkanı (1958-1969).
FİZAN
Libya’da bir idarî bölge.
GIESE, Wilhelm Friedrich Carl
Alman Türkologu ve Osmanlı tarihçisi.
HORTEN, Max
Alman şarkiyatçısı.
JONES, Sir William
Asiatic Society of Bengal’i kuran İngiliz şarkiyatçısı.
KEMAL TAHİR
Tarihî ve sosyal muhtevalı romanlarıyla tanınan Cumhuriyet devri yazarı ve fikir adamı.
KRAMERS, Johannes Heindrik
The Encyclopaedia of Islam’ın editörlerinden Hollandalı şarkiyatçı.
KUNTAY, Mithat Cemal
Şair ve yazar.
LIGETI, Lajos
Macar Türkologu ve Moğol dili uzmanı.
LOTI, Pierre
Türk dostu olmasıyla ünlü Fransız roman ve oyun yazarı.
MITTWOCH, Eugen
Alman şarkiyatçısı.
MUHAMMED ESED (LEOPOLD WEISS)
Yahudi asıllı müslüman âlimi ve siyaset adamı.
PICKTHALL, Marmaduke William
Kur’an’ı İngilizce’ye çeviren müslüman İngiliz yazarı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER