MAHMÛD el-ARNAÛT - TDV İslâm Ansiklopedisi

MAHMÛD el-ARNAÛT

Müellif toplam 9 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KORKÎS AVVÂD
Irak kültür tarihine dair çalışmalarıyla tanınan âlim.
MAKBÛL AHMED
İslâm coğrafyacısı.
MUHAMMED AHMED DEHMÂN
Suriyeli tarihçi ve muhakkik.
MUHAMMED BEHCET el-BAYTÂR
Suriyeli din âlimi.
MUHAMMED EBÜ’l-FAZL İBRÂHİM
Tenkitli neşirleriyle tanınan Mısırlı âlim ve edip.
MUSTAFA CEVÂD
Iraklı âlim, edip ve tarihçi.
ŞATTÎ, Muhammed Cemîl
Suriyeli Hanbelî âlimi, kadı, edip ve tarihçi.
ŞÜKRÎ FAYSAL
Arap dili ve edebiyatı âlimi, araştırmacı ve yazar.
TANÂHÎ, Mahmûd Muhammed
Arap dili ve edebiyatı âlimi, eğitimci, yazar ve nâşir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER