MAHMUT KELPETİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MAHMUT KELPETİN

Müellif toplam 9 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EKVA‘, İsmâil b. Ali
Yemenli tarihçi.
EKVA‘, Muhammed b. Ali
Yemenli tarih ve hukuk âlimi, siyasetçi, edip ve şair.
el-HÂC MERHABÂ
Burkina Fasolu âlim ve tarihçi.
HALÎL BEYDES
Filistinli hıristiyan edip ve eğitimci.
HAMED el-CÂSİR
Suudi Arabistanlı edip, tarih ve coğrafya âlimi, hukukçu ve gazeteci.
HASENÎ
Iraklı gazeteci ve tarihçi.
MA‘N b. ZÂİDE
Emevîler devri kumandanı, Abbâsîler’in Yemen ve Sîstan valisi.
ZÂVÎ, Tâhir Ahmed
Libya’nın bağımsızlığı için mücadele eden siyaset adamı, tarihçi, müftü.
ZÛKĀR SAVAŞI
Bekir b. Vâil kabilesi önderliğinde Arap kabilelerinin Sâsânîler’i mağlûp ettiği savaş (610 [?]).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER