MEHMET SARAY - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET SARAY

Müellif toplam 16 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Toplumları ve Coğrafyası
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDULLAH HAN
Özbek hanı (1583-1598).
ABDURRAHMAN HAN
Afgan emîri (1880-1901).
ABDÜLKERÎM-i BUHÂRÎ
Buharalı seyyah ve tarih yazarı.
AFGANİSTAN / 1. Bölüm
Asya kıtasında denize kıyısı bulunmayan bir kara ülkesi.
AHMED ŞAH DÜRRÂNÎ
Afganistan Devleti’nin kurucusu (1747-1773).
ALTIN ORDA HANLIĞI
1241-1502 yılları arasında Deştikıpçak’ta hüküm süren bir Türk-Moğol devleti.
ASTARHAN HANLIĞI
XV. yüzyılın ikinci yarısında Altın Orda Devleti’nin parçalanmasından sonra kurulan ve 1466-1556 yılları arasında hüküm süren hanlıklardan biri.
BAŞKIRT
Orta Asya Türk kavimlerinden.
BEDAHŞAN / 1. Bölüm
Kuzeydoğu Afganistan’da bir idarî bölge.
CELÂLÂBÂD
Afganistan’da Nengrehar eyaletinin merkezi olan şehir.
ÇİMKENT
Kazakistan’ın güney bölgesinde bir şehir.
EMÂNULLAH HAN
Afganistan hükümdarı (1919-1929).
HÎVE HANLIĞI
1512-1920 yılları arasında Hârizm’de hüküm süren bir müslüman Türk devleti.
KAZAKİSTAN / 1. Bölüm
Orta Asya’da ülke.
KIRGIZİSTAN / 2. Bölüm: TARİH
Orta Asya Türk cumhuriyetlerinden.
TÜRKMENİSTAN / 2. Bölüm: TARİH
Orta Asya Türk cumhuriyetlerinden.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER