MELİHA YILDIRAN SARIKAYA - TDV İslâm Ansiklopedisi

MELİHA YILDIRAN SARIKAYA

Müellif toplam 11 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SÛZÎ ÇELEBİ
Gazavatnâme’siyle tanınan Osmanlı şairi.
TA‘KĪD
İfadedeki karışıklık ve bozukluk sebebiyle sözün güç anlaşılması mânasında belâgat terimi.
TECÂHÜL-i ÂRİF / 2. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
İfadeyi kuvvetlendirmek amacıyla yazarın bildiği bir şeyi bilmiyormuş gibi anlatması mânasında bedî‘ sanatı terimi.
TENÂFÜR / 2. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Kelime veya sözün fesahatini bozan ses uyuşmazlığı anlamında belâgat terimi.
TENÂSÜP
Birbiriyle ilgili veya birbirini çağrıştıran kelimeleri bir arada kullanma sanatı.
TEŞBİH / 3. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Beyân ilminde iki veya daha fazla şeyin bir vasıfta ortak olduğunu ifade eden terim.
TEŞHİS / 2. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Hayvanlara, bitkilere, cansız ve soyut varlıklara insanlara ait özellikler nisbet etme anlamında edebiyat terimi.
TEVRİYE / 2. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Yakın ve uzak iki anlama gelen kelimenin uzak anlamını kastetmek mânasında bedî‘ terimi.
TEZAT / 2. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Birbirine karşıt iki öğenin bir sözde, bir dizede veya beyitte bir araya getirilmesi anlamında bedî‘ terimi.
ZA‘F-ı TE’LÎF / 2. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Belâgatta sözün fesahatini bozan söz dizimi kuralsızlığına verilen ad.
ZÜLFİKAR / 2. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Resûl-i Ekrem’in Hz. Ali’ye verdiği meşhur kılıç.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER