MELİHA YILDIRAN SARIKAYA - TDV İslâm Ansiklopedisi

MELİHA YILDIRAN SARIKAYA

Müellif toplam 11 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SÛZÎ ÇELEBİ
Gazavatnâme’siyle tanınan Osmanlı şairi.
TA‘KĪD
İfadedeki karışıklık ve bozukluk sebebiyle sözün güç anlaşılması mânasında belâgat terimi.
TECÂHÜL-i ÂRİF / 2. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
İfadeyi kuvvetlendirmek amacıyla yazarın bildiği bir şeyi bilmiyormuş gibi anlatması mânasında bedî‘ sanatı terimi.
TENÂFÜR / 2. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Kelime veya sözün fesahatini bozan ses uyuşmazlığı anlamında belâgat terimi.
TENÂSÜP
Birbiriyle ilgili veya birbirini çağrıştıran kelimeleri bir arada kullanma sanatı.
TEŞBİH / 3. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Beyân ilminde iki veya daha fazla şeyin bir vasıfta ortak olduğunu ifade eden terim.
TEŞHİS / 2. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Hayvanlara, bitkilere, cansız ve soyut varlıklara insanlara ait özellikler nisbet etme anlamında edebiyat terimi.
TEVRİYE / 2. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Yakın ve uzak iki anlama gelen kelimenin uzak anlamını kastetmek mânasında bedî‘ terimi.
TEZAT / 2. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Birbirine karşıt iki öğenin bir sözde, bir dizede veya beyitte bir araya getirilmesi anlamında bedî‘ terimi.
ZA‘F-ı TE’LÎF / 2. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Belâgatta sözün fesahatini bozan söz dizimi kuralsızlığına verilen ad.
ZÜLFİKAR / 2. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Resûl-i Ekrem’in Hz. Ali’ye verdiği meşhur kılıç.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER