MUHAMMED SÜVEYSÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHAMMED SÜVEYSÎ

Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, İslam Bilim Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLAZÎZ es-SEMÎNÎ
Meşhur İbâzî fakihi.
EBHERÎ, Ebû Bekir
Mâlikî fakihi ve hadis âlimi.
EBÛ İMRÂN el-FÂSÎ
Fıkıh, hadis, kelâm ve kıraat âlimi.
EBÛ İSHAK el-İLBÎRÎ
Endülüslü şair ve fakih.
HENDESE / 1. Bölüm
Riyâzî ilimlerin şekil ve cisimler arasındaki ilişkileri inceleyen dalı, geometri.
HESAP / 1. Bölüm
Sayıların çeşitli matematik işlemlerindeki kullanımını konu alan ilim.
HESAP / 3. Bölüm: Hesâb-ı Hevâî
Sayıların çeşitli matematik işlemlerindeki kullanımını konu alan ilim.
HESAP / 5. Bölüm: Hesâb-ı Hindî
Sayıların çeşitli matematik işlemlerindeki kullanımını konu alan ilim.
HESAP / 7. Bölüm: Hesâb-ı Sittînî
Sayıların çeşitli matematik işlemlerindeki kullanımını konu alan ilim.
KALESÂDÎ
Matematikçi ve Mâlikî fıkıh âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER