MUSTAFA S. KAÇALİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA S. KAÇALİN

Müellif toplam 17 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DÎVÂNÜ LUGĀTİ’t-TÜRK
Kâşgarlı Mahmud tarafından Araplar’a Türkçe’yi öğretmek ve Türkçe’nin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek maksadıyla yazılan ilk Türk dili sözlüğü.
ELİFBÂ / 2. Bölüm: Türkçe'nin Yazıldığı Alfabeler
Arap dilinin seslerini ve yazı sistemini gösteren harfler dizisi.
GALAT
Başta Arapça ve Farsça olmak üzere yabancı dillerden Türkçe’ye geçen, biçim ve anlam değişikliğine uğrayarak kullanılan kelimelere sözlükçülerin verdiği ad.
GÜLBABA
Mutasavvıf şair.
İDİLLİ, Muhammed Ayaz İshakî
İdil-Ural Türkleri’nin millî uyanış ve kurtuluş mücadelesi öncülerinden, gazeteci-yazar.
KATANOV, Nikolay Fyodoroviç
Türk asıllı Rus Türkologu.
KÚNOS, Ignácz
Türk dil bilimi ve halk edebiyatı uzmanı.
MENGES, Karl Heinrich
Alman Türkologu ve Slav dilleri uzmanı.
MUHYİDDİN EFENDİ, Ahmed
Kādirî şeyhi, Meclis-i Meşâyih reisi.
MÜTERCİM ÂSIM EFENDİ
Sözlük yazarı ve tarihçi.
NÛMAN ÇELEBİ CİHAN
Eski Kırım başmüftüsü ve başbakanı.
ORHON YAZITLARI
Türk dilinin en eski metinlerinin yazılı olduğu taşlar.
TÜRK LUGATI
Hüseyin Kâzım Kadri’nin (ö. 1934) hazırladığı karşılaştırmalı Türkçe sözlük.
VANKULU
Cevherî’nin eṣ-Sıḥâḥ adlı Arapça sözlüğünün tercümesiyle tanınan Osmanlı âlimi.
ZENKER, Julius Theodor
Alman şarkiyatçısı ve Türkologu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER