PHILIP CHARLES SADGROVE - TDV İslâm Ansiklopedisi

PHILIP CHARLES SADGROVE

Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, Fıkıh, Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBN ZEYDÂN
Faslı devlet adamı, tarihçi ve şair.
İDVÎ
Mısırlı âlim.
LANE, Edward William
Arapça-İngilizce sözlüğüyle tanınan İngiliz şarkiyatçısı.
MERSAFÎ
Mısırlı Arap dili ve edebiyatı âlimi.
MÎHÂÎL es-SABBÂĞ
Lübnanlı Arap dili ve edebiyatı âlimi, şair ve tarihçi.
RÂFİÎ, Abdülganî b. Ahmed
Suriyeli âlim, kadı ve edip.
TAHTÂVÎ, Ahmed b. Muhammed
Mısırlı Hanefî âlimi ve müftüsü.
TAHTÂVÎ, Ahmed Râfi‘
Mısırlı Hanefî âlimi.
TANTÂVÎ, Muhammed Ayyâd
Mısırlı eğitimci, âlim ve seyyah.
ZEHÂVÎ
Iraklı düşünür, şair, edip ve yazar.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER