Arama yenilendi: Arama kılavuzunu okumak için tıklayınız.

RAHMİ YARAN

Müellif toplam 20 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDURRAHMAN TÂC
Ezher şeyhi, Mısırlı hukukçu ve devlet adamı.
AĞAÇ / 3. Bölüm: İslâm Hukukunda Ağaç
Çeşitli faydaları, estetik özellikleri ve hayatın safhalarını sembolize etmesi sebebiyle bütün dinlerin önemle üzerinde durduğu bitki.
BİD‘AT
Asr-ı saâdet’ten sonra ortaya çıkan, şer‘î bir delile dayanmayan inanç, ibadet, fikir ve davranışlar hakkında kullanılan bir terim.
BİHÂRÎ
Hindistanlı Hanefî fakihi.
BİLMEN, Ömer Nasuhi
Türkiye Cumhuriyeti’nin beşinci Diyanet İşleri başkanı, fıkıh ve tefsir âlimi.
BİRMÂVÎ, İbrâhim b. Muhammed
Mısırlı Şâfiî fakihi ve Ezher şeyhi.
DEM
Hac ve umre yapan kimselerin kestikleri koyun ve keçi cinsinden kurbanlar için kullanılan bir terim.
DÖVME
İnsan cildinde boya maddesiyle yapılan kalıcı şekil.
HAC / 8. Bölüm: Literatür
Kutsal kabul edilen mekânları dinî maksatla ziyaret etme, İslâm’ın beş şartından biri.
HADES
Namaz gibi bazı ibadetleri ifa etmeye engel olan hükmî kirlilik anlamında fıkıh terimi.
HADIM / 2. Bölüm: FIKIH
Genellikle harem hizmetlerinde çalıştırılan erkekliği giderilmiş kimse.
HALEF
Bir İslâm hukuku terimi.
İHTİYAÇ
Karşılanmaması halinde insanın zorluk ve sıkıntıya düşmesine yol açan gereksinmeler anlamında fıkıh usulü terimi.
KEFÂRET / 2. Bölüm: FIKIH
Dinin belirli yasaklarının ihlâli durumunda yapılması istenen malî veya bedenî ibadet.
SİĞNÂKĪ
Hanefî fakihi.
Kullanıcılarımızın Dikkatine
Önceki web sitemizin yayımlanmasına son verdiğimiz 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana bazı kullanıcılarımızın yeni sitemizdeki İletişim Formu aracılığıyla ilettikleri talep, şikâyet ve öneriler hakkında bilgilendirme mesajıdır.
Duyuruyu okumak için tıklayınız.