TEVFİK RÜŞTÜ TOPUZOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

TEVFİK RÜŞTÜ TOPUZOĞLU

1942-2008
Müellif toplam 29 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, İranî Diller ve Edebiyatları, İranî Diller ve Edebiyatları, Tasavvuf, Tasavvuf, Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ARBERRY, Arthur John
İngiliz şarkiyat âlimi.
BEDWELL, William
İngiltere’de ilk defa Arap dili ve edebiyatı çalışmalarını başlatan şarkiyatçı.
BROWNE, Edward Granville
İngiliz şarkiyatçısı.
ÇETİN, Nihad Mazlum
Arap, Fars ve Türk dili ve edebiyatı âlimi.
EBÜ’l-ESVED ed-DÜELÎ
Kur’ân-ı Kerîm’e hareke sistemini getiren ve Arap nahvinin ilk esaslarını tesbit eden âlim, şair.
FÂSILA
Kıraat ilminde, edebiyatta ve mûsikide kullanılan bir terim.
FASLÜ’l-HİTÂB
Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan bir tabir; sözlü ve yazılı ifadelerde başlangıç cümlesini asıl kısımdan ayıran tabir anlamında belâgat terimi.
FERÂİD
Cümle içinde yerine başkası konulamayacak derecede güzel ve eşsiz kelimeler anlamında belâgat terimi.
HAFÎF
Aruz sisteminde bir bahir.
HÂLİDİYYÂN
Ebû Bekir Muhammed b. Hâşim el-Hâlidî (ö. 380/990) ile kardeşi Ebû Osman Saîd (Sa‘d) b. Hâşim el-Hâlidî’nin (ö. 390/1000) ortak lakabı.
HALÎL b. AHMED
Nahiv ve aruzu sisteme kavuşturan ünlü dil ve edebiyat âlimi.
HÂŞİYE
Kitapların sayfa boşluklarına yazılan çoğu kısa açıklamalar için kullanılan terim.
el-HAZRECİYYE
Genellikle Abdullah b. Osman el-Hazrecî’ye (ö. 627/1230) ait olduğu kabul edilen aruz ve kafiyeye dair kaside.
HEZEC
Aruz sisteminde bir bahir.
KÂMİL
Aruz sisteminde bir bahir adı.
KIRAAT ve SEMÂ KAYDI
Bir âlimden icâzet yoluyla alınan rivayet etme hakkını belgeleyen kayıtlar.
MEDÎD
Aruz sisteminde bir bahir.
MUHTÂRÂT
Arap edebiyatında edebî metin ve şiirlerden derlenmiş kitap türü, antoloji.
MUKTEDAB
Aruz sisteminde bir bahir.
MUZÂRİ
Aruz sisteminde bir bahir.
MÜCTES
Aruz sisteminde bir bahir.
MÜNSERİH
Aruz sisteminde bir bahir.
MÜTEDÂREK
Aruz sisteminde bir bahir.
MÜTEKĀRİB
Aruz sisteminde bir bahir.
OZAK, Muzaffer
Vâiz, sahaf, Halvetî-Cerrâhî şeyhi.
RECEZ
Aruz sisteminde bir bahir adı.
REMEL
Aruz sisteminde bir bahir adı.
SEÂLİBÎ, Ebû Mansûr
Arap dili ve edebiyatı âlimi, şair.
SERΑ
Aruz sisteminde bir bahir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER