YAVUZ AKPINAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

YAVUZ AKPINAR

Müellif toplam 23 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, Fars ve Urdu Edebiyatları, İslâm Düşüncesi ve Ahlâk, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂŞIK ALİ ASKER
Azerbaycanlı halk ozanı.
HAMİT ARASLI
Şarkiyat, Türkoloji ve folklor alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Azerbaycanlı ilim adamı.
HASANBEY MELİKZÂDE ZERDÂBÎ
Rusya’da ilk Türkçe gazeteyi çıkaran Azerbaycanlı gazeteci-yazar.
HEYET, Cevat
İran Türkleri’nin önde gelen bilim ve kültür adamlarından.
HURŞİD BÂNÛ NÂTEVAN
Azerbaycanlı kadın şair ve yönetici.
KAVSÎ TEBRÎZÎ
XVII. yüzyıl Âzerî şairi.
MEHMED HÂDÎ
Azerbaycanlı şair.
MEHMEDKULUZÂDE, Celil
Azerbaycanlı yazar, gazeteci ve fikir adamı.
RESULZÂDE, Mehmed Emin
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.
SÂBİR, Mirza Alekber
Modern Azerbaycan şiirinin kurucularından.
SEHEND
Âzerî millî edebiyatının en önde gelen şairlerinden.
SEYYİD AZİM ŞİRVÂNÎ
Âzerî şairi, eğitimci.
SULTAN MECİD GANÎZÂDE
Azerbaycanlı eğitimci, yazar.
ŞEHRİYÂR, Mehemmed Hüseyin
Azerbaycan ve Fars edebiyatı şairi.
TAYMAS, Abdullah Battal
Kazan Türkleri’nden bilim ve siyaset adamı, gazeteci, yazar.
TERCÜMAN
Gaspıralı İsmâil Bey tarafından Kırım’da yayımlanan Türkçe-Rusça gazete.
TURAN, Ali
Türk düşüncesinin önde gelen temsilcilerinden, bilim adamı, şair ve ressam.
VAHAPZADE, Bahtiyar
Azerbaycanlı edebiyatçı, fikir ve siyaset adamı.
VÂKIF, Molla Penah
Âzerî şairi.
VÂZIH, Mirza Şefî‘
Azerbaycanlı şair.
VİDÂDÎ
Azerbaycanlı din âlimi ve şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER