YAVUZ UNAT - TDV İslâm Ansiklopedisi

YAVUZ UNAT

Müellif toplam 26 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Bilim Tarihi, İslam Felsefesi ve Ahlak
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HALÎLÎ, Şemseddin
Ünlü astronom ve matematikçi.
İLM-i MÎKĀT
Namaz vakitlerini belirleme ilmi.
KIBLE / 3. Bölüm: Kıble Tayini
Başta namaz olmak üzere bazı ibadet ve davranışlarda yönelinen taraf, Kâbe.
KIRÂNÂT
İki veya daha fazla gezegenin aynı burçta bulunması hali.
KÜSÛF / 2. Bölüm: İLİMLER TARİHİ
Ayın güneşle dünya arasına girerek güneş ışığını engellemesi, güneş tutulması.
MINTAKA
Burçlar kuşağı ve ekliptik dairesini ifade eden eski astronomi terimi.
MİZZÎ, Muhammed b. Ahmed
Mısırlı astronomi âlimi ve muvakkit.
ÖMER HAYYÂM / 1. Bölüm
İranlı âlim, şair ve filozof.
PUSULA
Mıknatıslı ibresiyle daima manyetik kutbu gösteren yön bulma aleti.
SÂLİH ZEKİ
Bilim tarihçisi, matematik ve astronomi bilgini.
SÉDILLOT, Louis Pierre Eugene Amélie
Fransız şarkiyatçısı ve matematik âlimi.
SEMT
Ufuk koordinat sisteminde bir yıldızın güney doğrultusuna olan açısal uzaklığı, azimut.
SİCZÎ, Ebû Saîd
Matematikçi ve astronom.
ULUĞ BEY
Matematikçi ve astronomi âlimi, Timurlu hükümdarı (1447-1449).
WOEPCKE, Franz
Alman matematikçi ve şarkiyatçısı.
YAHYÂ b. EBÛ MANSÛR el-MÜNECCİM
Abbâsî Halifesi Me’mûn dönemi astrologu ve astronomi âlimi.
YILDIZ
Gökyüzünde enerji kaynağı üreten, yoğun ışık saçan plazma kütlesi; gökyüzüne serpilmiş ışıklı noktalardan her biri.
ZÎC
İslâm bilimleri tarihi literatüründe astronomi cetvellerine verilen ad.
ZÎC-i İLHÂNÎ
Nasîrüddîn-i Tûsî’nin (ö. 672/1274) astronomiye dair en meşhur eseri.
ZÎC-i ULUĞ BEY
Matematikçi ve astronom Uluğ Bey’in (ö. 853/1449) kurduğu rasathânede gerçekleştirilen gözlemlerin sonuçlarının toplandığı eser.
ez-ZÎCÜ’l-MÜMTEHAN
Yahyâ b. Ebû Mansûr’un (ö. 215/830 [?]) çeşitli takvim bilgilerine, ay ve güneş tutulmalarına ait cetvelleri içeren astronomiye dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER