MÜHENDİSHÂNE-i BERRÎ-i HÜMÂYUN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MÜHENDİSHÂNE-i BERRÎ-i HÜMÂYUN ile İLİŞKİLİ MADDELER

مهندسخانۂ برئ همايون
Kurulduğu dönemin padişahı
SELİM III
Osmanlı padişahı (1789-1807).
Kuruluşunda ve kütüphanesinin geliştirilmesinde önemli rolü olan şahıs
EBÛBEKİR RÂTİB EFENDİ
Osmanlı Devleti’nin son geçici Avusturya elçisi ve sefâretnâme müellifi.
İSHAK EFENDİ, Başhoca
Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun’un başhocası, Türkiye’nin modern ilim öncülerinden.
SEYYİD ALİ PAŞA
Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun’un ikinci başhocası.
TAMÂNÎ, Hüseyin Rıfkı
Mühendishâne başhocası, matematikçi.
Kurulduğu dönem
NİZÂM-ı CEDÎD
III. Selim zamanında yenilenme ve yeniden yapılanma dönemi (1792-1807).
Mühendishâne'yi yeniden ele alarak reforma tabi tutan padişah
MAHMUD II
Osmanlı padişahı (1808-1839).
MÜHENDİSHÂNE MATBAASI
1797’de Hasköy’deki Kara Mühendishânesi bünyesinde kurulan matbaa.
HENDESE-i MÜLKİYYE MEKTEBİ
Mühendis yetiştirmek üzere İstanbul’da 1883’te açılan mektep.
MÜHENDİSHÂNE-i BAHRÎ-i HÜMÂYUN
Çağdaş anlamda eğitim vermek üzere 1775 yılında açılan mektep.
Başlangıçta bağlı olduğu ocak
HUMBARACI
Osmanlı Devleti’nde bir askerî sınıf.
Başlangıçta bağlı olduğu ocak
LAĞIMCI OCAĞI
Osmanlılar’da yer altında tüneller açmak ve kaleleri yıkmakla görevli askerî sınıf.
HARBİYE
II. Mahmud zamanında 1835’te subay yetiştirmek üzere açılan askerî mektep.
Mühendishâne'nin durumunu II. Mahmud'a yazdığı takrirle değerlendiren şahıs
HÜSREV PAŞA, Koca
Osmanlı sadrazamı.
Mühendishâne'nin durumunu II. Mahmud'a yazdığı takrirle değerlendiren şahıs
MEHMED SELİM SIRRI PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Mühendishâne'nin durumunu II. Mahmud'a yazdığı takrirle değerlendiren şahıs
ABDÜLHAK MOLLA
Hekimbaşı, şair ve edip.
Mühendishâne'den yetişen ve nâzırlığını yapan şahıs
HÜSEYİN TEVFİK PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve matematikçisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER