MURÂBAHA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MURÂBAHA ile İLİŞKİLİ MADDELER

المرابحة
VADÎA
Bir malın maliyetinin altında bir fiyatla satışı anlamında fıkıh terimi.
TEVLİYE
Alış fiyatı veya maliyet üzerine kâr koymadan yapılan güvene dayalı satış sözleşmesi; kamu görevine tayin.
MÜSÂVEME
Pazarlık veya pazarlıklı satış anlamında bir fıkıh terimi.
BEY‘
Mülkiyeti nakleden akidlerin en yaygın olanı, satım akdi.
İSTİRSÂL
Akidlerde bedeli belirlemenin güvene dayalı olarak karşı tarafa bırakılmasını ifade eden fıkıh terimi.
RE’SÜLMÂL
Malın kâr ya da fazlalık içermeyen aslı, ana para, sermaye.
SUKÛK
Ticarî varlıklar üzerindeki şâyi hisseli mülkiyeti anlatan ve eşit değerde ihraç edilen finansal sertifikalar.
MAL
Aynî haklara ve hukukî işleme konu olabilen nesne anlamında hukuk terimi.
MUHAYYERLİK
Özellikle satım sözleşmesinde taraflardan birinin veya her ikisinin akdi onama yahut feshetme hakkına sahip olması, dolayısıyla ilgili taraf açısından akdin bağlayıcı olmaktan çıkması anlamında fıkıh terimi.
GALAT
Kasıt unsuru olmaksızın maksatla irade beyanı arasında ortaya çıkan uyuşmazlık anlamında İslâm hukuku terimi.
HATA
Mükellefiyeti tamamen veya kısmen kaldıran ehliyet arızalarından biri, kastın karşıtı olarak kullanılan fıkıh terimi.
HİLE
Bir şahsın akid veya tek taraflı bir hukukî işlem yapması için kasten yanıltılması hali.
TAĞRÎR
İvazlı akidlerde taraflardan birinin diğerini aldatması anlamında fıkıh terimi.
FAİZ
Ödünç işlemlerinde ve alışverişte karşılığı bulunmayan hakiki veya hükmî fazlalık.
ÎNE
Vadeli satılan bir malın peşin para karşılığında daha düşük bir bedelle geri satın alınmasını ifade eden terim.
KAPARO
Pey veya pişmanlık akçesi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER