MUSTAFA REŞİD PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MUSTAFA REŞİD PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Dikkatini çektiği ve döneminde önemli görevler üstlendiği padişah
MAHMUD II
Osmanlı padişahı (1808-1839).
Sadrazamlığını yaptığı padişah
ABDÜLMECİD
Osmanlı padişahı (1839-1861).
Mühürdarlığını yaptığı sadrazam
MEHMED SELİM SIRRI PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Hâmisi, Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile yapılan görüşmeler için maiyetinde Mısır'a gittiği kişi
PERTEV MEHMED SAİD PAŞA
Osmanlı devlet adamı.
Maiyetinde Mısır'a gittiği kişi
HALİL RİFAT PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Kütahya'da görüşme yaptığı ve anlaştığı kişi
İBRÂHİM PAŞA, Kavalalı
Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın oğlu.
Yetiştirdiği devlet adamı
ÂLÎ PAŞA, Mehmed Emin
Osmanlı sadrazamı.
Yetiştirdiği devlet adamı
FUAD PAŞA, Keçecizâde
Osmanlı sadrazamı.
Rakibi
HÜSREV PAŞA, Koca
Osmanlı sadrazamı.
Rakibi
FETHİ PAŞA
Osmanlı askeri ve devlet adamı.
Rakibi
MEHMED ALİ PAŞA, Damad
Osmanlı sadrazamı.
Hâmiliğini yaptığı kişi
AHMED VEFİK PAŞA
Türk devlet adamı, Türkiye’nin ilk Türkolog ve Türkçülerinden, lugat âlimi, tiyatro edebiyatının önde gelen bir kurucusu.
Hâmiliğini yaptığı kişi
CEVDET PAŞA
XIX. yüzyılın ünlü Türk âlimi ve devlet adamı.
Önemli destekçilerinden
ÂRİF HİKMET BEY, Şeyhülislâm
Osmanlı şeyhülislâmı, şair ve tezkire yazarı.
GÜLHANE HATT-ı HÜMÂYUNU
1839’da Mustafa Reşid Paşa tarafından Gülhane’de okunan ve Tanzimat devrini başlattığı için Tanzimat Fermanı da denilen Sultan Abdülmecid’in fermanı.
TANZİMAT
Sultan Abdülmecid’in yayımladığı mülkî ıslahat programı ve bunun uygulandığı dönem.
Yaptığı görev
ÂMEDCİ
Osmanlı devlet teşkilâtında Dîvân-ı Hümâyun’a bağlı Âmedî Kalemi’nin âmiri.
Kütahya görüşmesinde Kavalalı İbrâhim Paşa'ya bırakılmasını kabul ettiği yer
ADANA
Akdeniz bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Nâzırı olduğu nezâret
HARİCİYE NEZÂRETİ
Osmanlı Devleti’nde 1836’da kurulan ve Cumhuriyet döneminde Dışişleri Bakanlığı adını alan teşkilât.
Açılmasında etkili rol oynadığı müessese
ENCÜMEN-i DÂNİŞ
Türkiye’de Tanzimat’tan sonra Batı’daki benzerleri yolunda kurulan resmî ilk akademik müessese.
BALTALİMANI SAHİLSARAYI
Mustafa Reşid Paşa’nın 1860-1870 yılları arasında Baltalimanı’nda yaptırdığı kâgir saray.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER