NECİP ÂSIM YAZIKSIZ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

NECİP ÂSIM YAZIKSIZ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Mezun olduğu ve hocalık yaptığı okul
HARBİYE
II. Mahmud zamanında 1835’te subay yetiştirmek üzere açılan askerî mektep.
İdeolojisi
TÜRKÇÜLÜK
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde entelektüel düzeyde başlayan, daha sonra siyasal ve ideolojik boyut kazanan hareket, pantürkizm.
Üyesi olduğu cemiyet
TÂRÎH-i OSMÂNÎ ENCÜMENİ
Tarih araştırmaları yapmak amacıyla 1909’da kurulan cemiyet.
Tanıştığı Türkçüler'den
İZBUDAK, Veled Çelebi
Dil âlimi, son dönem Mevlevî şeyhlerinden.
Tanıştığı Türkçüler'den
ŞEMSEDDİN SÂMİ
Tanzimat’tan sonraki Türk edebiyatının tanınmış gazetecisi, sözlükçü ve dil bilgini, tiyatro ve roman yazarı.
Tanıştığı Türkçüler'den
EMRULLAH EFENDİ
Eğitime dair fikirleri ve uygulamaları ile tanınan Osmanlı Maarif nâzırı.
İlk yazılarını yazdığı gazete
TERCÜMÂN-ı HAKÎKAT
Ahmed Midhat Efendi’nin (ö. 1912) çıkardığı Türk basınının en uzun ömürlü gazetelerinden.
Yazdığı gazetelerden
İKDAM
1894-1928 yılları arasında günlük olarak yayımlanan siyasî, ilmî gazete.
Yazdığı dergilerden
MAÂRİF
1891-1896 yılları arasında yayımlanmış haftalık fen ve edebiyat dergisi.
Yazdığı dergilerden
MA‘LÛMÂT
II. Abdülhamid devrinde yayımlanan ilmî, fennî ve edebî muhtevalı haftalık dergi.
Yazdığı dergilerden
MEKTEB
1891-1898 yılları arasında yayımlanan eğitim ağırlıklı edebiyat ve fen dergisi.
Yazdığı dergilerden
SERVET-i FÜNÛN
1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
Makaleler yazdığı dergilerden
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Makaleler yazdığı dergilerden
BİLGİ MECMUASI
Türk Bilgi Derneği tarafından I. Dünya Savaşı öncesinde yayımlanan akademik hüviyette aylık fikir dergisi.
Makaleler yazdığı dergilerden
DÂRÜLFÜNUN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI
İstanbul Dârülfünunu Edebiyat Fakültesi tarafından 1916-1933 yılları arasında çıkarılan ilmî mecmua.
Makaleler yazdığı dergilerden
İCTİHAD
Abdullah Cevdet’in (ö. 1932) idaresi altında yayımlanan ilmî, siyasî ve edebî muhtevalı dergi.
Makaleler yazdığı dergilerden
ANADOLU MECMUASI
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yayımlanan fikrî, ilmî ve edebî muhtevalı aylık dergi.
Makaleler yazdığı dergilerden
MİLLÎ TETEBBÛLAR MECMUASI
1915 yılında beş sayı çıkan ilmî dergi.
Üzerinde önemli neşirler gerçekleştirdiği eser
ATEBETÜ’l-HAKĀYIK
XII. yüzyıl Türk şairlerinden Edib Ahmed Yüknekî’nin Doğu Türkçesi’yle yazdığı ahlâk ve nasihate dair eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER