SAİT FAİK ABASIYANIK - TDV İslâm Ansiklopedisi

SAİT FAİK ABASIYANIK

Müellif:
SAİT FAİK ABASIYANIK
Müellif: M. ORHAN OKAY
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2008
Erişim Tarihi: 14.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/sait-faik-abasiyanik
M. ORHAN OKAY, "SAİT FAİK ABASIYANIK", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/sait-faik-abasiyanik (14.06.2024).
Kopyalama metni

18 Kasım 1906’da Adapazarı’nda doğdu. Babası Adapazarı’nın yerli ailesi Abasızzâdeler’den Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’nde çalışarak İstiklâl madalyası alan, bir ara belediye başkanlığı yapan (1922) Mehmed Fâik Bey, annesi Adapazarı’nda geniş arazi sahibi Hacı Rızâ Bey’in kızı Makbûle Hanım’dır. Varlıklı bir aile içinde büyüyen Sait Faik yabancı dilde eğitim veren Rehber-i Terakkî’deki ilk öğreniminin ardından iki yıl Adapazarı İdâdîsi’ne devam etti. İşgal yılları ve Millî Mücadele sonrası ailesiyle beraber İstanbul’a taşındı (1926). Bir süre İstanbul Lisesi’nde okudu ve disiplin cezasıyla gittiği Bursa Lisesi’nden mezun oldu (1928). Aynı yıl Dârülfünun Edebiyat Fakültesi’ne yazıldıysa da avare yaşayışı sebebiyle iki yıl sonra babasının isteğiyle ekonomi eğitimi için İsviçre’nin Lozan ve oradan Fransa’nın Grenoble şehrine gitti. Burada gördüğü dört yıllık düzensiz eğitim (1931-1934) ve yaşadığı bohem hayatı yüzünden babasının geri çağırmasıyla diploma alamadan Türkiye’ye döndü (1934). Bir süre Halıcıoğlu Ermeni Yetim Mektebi’nde Türkçe öğretmenliği yaptı. Babasının verdiği sermaye ile açtığı ticarethaneyi yürütemedi. Adliye muhabiri olarak Haber gazetesine mahkeme röportajları hazırladı. 1939’da babasının ölümü üzerine geride kalan mülklerin geliri ve yazılarıyla geçindi. Hiç evlenmeyen ve bohem yaşayışını devam ettiren Sait Faik alkol düşkünlüğü yüzünden siroz hastalığına yakalandı (1945). 1951’de tedavi için gittiği Fransa’dan kısa bir süre sonra döndü. Sıklaşan krizler sebebiyle yatırıldığı hastahanede 11 Mayıs 1954’te öldü ve Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Sait Faik modern edebiyata hizmetlerinden dolayı 1953 Mayısında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki uluslararası Mark Twain Derneği’nin onur üyeliğine seçilmişti. Ölümünden sonra annesi Burgazada’daki evlerini Sait Faik Müzesi olarak bağışlamış ve her yıl en iyi hikâye kitabına verilmek üzere bir Sait Faik armağanı tesis etmiştir.

Lise yıllarında önce şiir, ardından hikâye denemeleriyle edebiyata yöneldiği bilinen Sait Faik’in yayımlanan ilk hikâyesi “Uçurtmalar” Milliyet gazetesinde (9 Aralık 1929), ilk şiiri “Hamal” Mektep dergisinde (21 Ocak 1932) çıkmıştır. Daha sonra gittikçe artan bir tempo ile kendini hemen tamamıyla hikâye yazmaya vermiştir. İlk hikâyelerinde Maupassant tarzında ve Ömer Seyfeddin, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin gibi hikâyecilerin etkisinde yazarken Fransa dönüşü kendine mahsus bir hikâye dili geliştirmiştir. Bu dönemin ilk hikâyelerinde (Semaver, 1936) o yılların modası olan toplumcu-gerçekçi akımına kapılmış, ardından ferdî problemlere ağırlık vermeye başlamıştır. Günlük yaşayışındaki gözlem ve tecrübelere dayandığı izlenimini veren bu hikâyelerde zor şartlara rağmen hayata severek katlanan küçük insanları ele almış, bunların yaşantılarını ve gözlemlerini konu edinmiştir. Hemen bütün hikâyelerinde görülen kendini anlatır bir ifade tarzı bunların bir çeşit hâtıra-hikâye türüne girebileceği şeklinde değerlendirilmiştir. Pek az yazarda görülebilecek şekilde 206 hikâyesinden 169’unun ben merkezli oluşu bu değer yargısını desteklemektedir. Bu sebeple hikâyelerindeki olaylar okuyucu üzerinde yaşanmış izlenimi bırakmış, çevresindekiler bunlardan birçoğunun tanığı olduklarını ifade etmiştir. Ekserisi toplumun alt kesiminden olan kahramanları az şeyle mutlu olabilen, hayatın tabii bir gereği olarak kaderlerine razı olan insanlardır. Ağırlıklı biçimde fakir semtlerde ve gecekondularda yaşayanları, işsizleri, Anadolu’dan İstanbul’a gelenleri ve özellikle denizle, balıkçılıkla uğraşan insanları konu edinmiştir. Psikolojik olarak da sebepsiz iç sıkıntısı ve yalnızlık duygusuna kapılanlar ve hayal kuranlar önemli bir sayıya ulaşır. Bütün bu kişilerin siyasî, ideolojik ve dinî kanaatleri irdelenmemiştir. Bu arada çocuklar, hayvanlar ve tabiat da önemli bir yer tutar.

Hikâyelerinin dışında iki roman denemesi olan Sait Faik, bunlardan ilkini 1940’ta Medâr-ı Maîşet Motoru adıyla tefrika ettikten sonra 1944’te kitap haline getirmiş, ancak eser sıkıyönetimce toplanarak soruşturma açılmıştır. Daha sonra Bir Takım İnsanlar adıyla yayımlanan romanı hikâyeleriyle karşılaştırılamayacak kadar zayıftır ve aksaklıklarla doludur. Kayıp Aranıyor ise öncekine göre daha tutarlı olmasına rağmen bu da romandan ziyade uzatılmış bir hikâye özelliği göstermektedir. 1953’te Şimdi Sevişme Vakti adı altında kitap haline getirdiği, tamamı serbest tarzda olan şiirlerinin güzelliğine Mehmet Kaplan dikkat çekerek onun şair ruhlu bir insan olduğunu, bu özelliğinin hikâyelerine de yansıdığını belirtir. Sait Faik’in açtığı çığır Ömer Seyfeddin’den sonra Türk hikâyeciliğinin ikinci önemli merhalesi olarak kabul edilmektedir.

Eserleri. Hikâyelerini ve diğer yazılarını Milliyet, Kurun, Vakit gazeteleriyle Varlık, Ağaç, Büyük Doğu, Yücel, Yeni Mecmua, Servet-i Fünûn, İnkılâpçı Gençlik, Yürüyüş ve Yedigün gibi dergilerde yayımlayan Sait Faik’in sağlığında neşrettiği eserleriyle ölümünden sonra derlenen kitapları şunlardır: Semaver (1936), Sarnıç (1940), Şahmerdan (1940), Medâr-ı Maîşet Motoru (1944), Lüzumsuz Adam (1948), Mahalle Kahvesi (1950), Havada Bulut (1951), Kumpanya (1951), Havuz Başı (1952), Son Kuşlar (1952), Şimdi Sevişme Vakti (şiirler, 1953), Kayıp Aranıyor (1953), Alemdağ’da Var Bir Yılan (1954), Yaşamak Hırsı (Georges Simenon’dan çeviri roman, 1954), Az Şekerli (1954), Tüneldeki Çocuk (1955), Mahkeme Kapısı (röportajlar, 1956), Balıkçının Ölümü (1977), Açık Hava Oteli (konuşmalar, mektuplar, 1980), Yaşasın Edebiyat (çeşitli yazılar, 1981), Müthiş Bir Tren (1981), Sevgiliye Mektup (çeşitli yazılar, 1987).


BİBLİYOGRAFYA

Tahir Alangu, Sait Faik İçin, İstanbul 1959.

Muzaffer Uyguner, Sait Faik’in Hayatı, Ankara 1959.

İbrahim Kavaz, Sait Faik Abasıyanık (doktora tezi, 1980), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

a.mlf., Sait Faik Abasıyanık, İstanbul 1999.

Fethi Naci, Sait Faik’in Hikâyeciliği, İstanbul 1998.

Orhan Okay, “Sait Faik Abasıyanık”, Büyük Türk Klâsikleri, İstanbul 2002, XIV, 364-366.

Yakup Çelik, Sait Faik ve İnsan, Ankara 2002.

Bir İnsanı Sevmek: Sait Faik: Konuşmalar, Bildiriler, Ankara 2004.

Necati Mert, Adalı Sinağrit (Sait Faik), Ankara 2006.

Fatih Andı, “Sait Faik Abasıyanık’ın Şiirleri”, İlmî Araştırmalar, sy. 19, İstanbul 2005, s. 7-15.

Mustafa Kutlu, “Abasıyanık, Sait Faik”, , I, 4-6.

A. Doğan – İ. Baştuğ, “Abasıyanık, Sait Faik”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara 2002, I, 8-9.

“Abasıyanık, Sait Faik”, Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, İstanbul 2003, I, 3-5.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2008 yılında İstanbul’da basılan 35. cildinde, 583-584 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER