SELÂHADDÎN-i EYYÛBÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SELÂHADDÎN-i EYYÛBÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

صلاح الدين الأيّوبي
EYYÛBÎLER
Ortadoğu, Mısır, Hicaz, Yemen ve Kuzey Afrika’da hüküm süren bir Türk devleti (1171-1462).
KUDÜS
Üç ilâhî dinde de önemli bir yere sahip olan ve kutsal sayılan şehir.
MESCİD-i AKSÂ
Müslümanların Kudüs’te bulunan ilk kıblesi, en kutsal sayılan üç mescidden biri.
HAÇLILAR
XI. yüzyılın sonlarında Avrupa dünyasının “Kudüs’ü kurtarma” sloganı ile, Türkler’i Anadolu’dan atmak ve bütün Ortadoğu’yu ele geçirmek için başlattığı siyasî amaçlı askerî harekâta katılanlara verilen ad.
HİTTÎN SAVAŞI
Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Haçlılar’ı bozguna uğrattığı ünlü meydan savaşı (583/1187).
KĀDÎ el-FÂZIL
Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin veziri, Dîvân-ı İnşâ başkanı, edip ve şair.
Emrinde bulunduğu hükümdar
NÛREDDİN ZENGÎ, Mahmud
Dımaşk ve Halep atabegi (1146-1174).
KARAKUŞ, Şerefeddin
Selâhaddîn-i Eyyûbî devrinde Libya ve Güney Tunus’ta faaliyet gösteren kumandan.
İBNÜ’l-MİTRÂN
Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin baştabibi.
Kardeşi
el-MELİKÜ’l-ÂDİL I
Eyyûbî hükümdarı (1200-1218).
KİTÂBÜ’r-RAVZATEYN
Ebû Şâme el-Makdisî’nin (ö. 665/1267) Nûreddin Mahmud Zengî ve Selâhaddîn-i Eyyûbî’ye dair eseri.
Amcası
ŞÎRKÛH el-MANSÛR
Nûreddin Mahmud Zengî dönemi devlet adamı ve kumandan, Fâtımî veziri.
KARAKUŞ, Bahâeddin
Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin kumandanlarından.
Son verdiği devlet
FÂTIMÎLER
909-1171 yılları arasında Kuzey Afrika, Mısır ve Suriye’de hüküm süren bir Şiî devleti.
Mücadele ettiği grup
HAŞÎŞİYYE
Ortaçağ’da Suriye’deki Nizârî-İsmâilîler için kullanılan aşağılayıcı bir isim.
Yeğeni
el-MELİKÜ’l-MUZAFFER
Eyyûbîler’in Hama kolunun kurucusu ve ilk hükümdarı (1178-1191).
Ağabeyi
TURAN ŞAH
Eyyûbîler’in Yemen kolunun kurucusu ve ilk hükümdarı (1174-1180).
İSMET HATUN
Nûreddin Mahmud Zengî ve daha sonra Selâhaddîn-i Eyyûbî ile evlenen hanım.
Oğlu
el-MELİKÜ’l-EFDAL, Ali
Eyyûbî hükümdarı (1186-1196).
Danışmanlarından olan isim
İBN MÜNKIZ
Münkızoğulları hânedanına mensup emîr, tarihçi ve edip.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER