ŞEYBÂNÎ, Muhammed b. Hasan - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ŞEYBÂNÎ, Muhammed b. Hasan ile İLİŞKİLİ MADDELER

محمّد بن الحسن الشيباني
Hocası
EBÛ HANÎFE
Hanefî mezhebinin imamı, büyük müctehid.
Arkadaşı
EBÛ YÛSUF
Ebû Hanîfe’nin önde gelen talebesi, müctehid hukukçu ve ilk kādılkudât.
Hocası
MÂLİK b. ENES
Mâlikî mezhebinin imamı, büyük müctehid ve muhaddis.
Hocası
İBN CÜREYC
Tefsir, hadis ve fıkıh âlimi, tâbiî.
Hocası
İBN EBÛ ARÛBE
Hadisleri ilk defa konularına göre tasnif eden muhaddis ve fakih.
Talebesi
ŞÂFİÎ
Şâfiî mezhebinin imamı, büyük müctehid.
Talebesi
ÎSÂ b. EBÂN
İmam Muhammed’in öğrencisi, Hanefî fakihi.
Talebesi
ESED b. FURÂT
Mâliki fakihi ve Kayrevan kadısı.
ZÂHİRÜ’r-RİVÂYE
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî (ö. 189/805) tarafından kaleme alınan ve Hanefî mezhebinin kuruluş dönemi temel görüşlerini ihtiva eden eserlerin ortak adı.
Eseri
el-ASL
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (ö. 189/805) “zâhirü’r-rivâye” veya “usûl” diye bilinen ve Hanefî mezhebinin ana kaynaklarını oluşturan eserlerinden biri.
Eseri
el-ÂSÂR
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (ö. 189/805) Hanefî fıkhında delil olarak kullanılan ahkâm hadislerini topladığı eseri.
Eseri
el-CÂMİU’l-KEBÎR
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (ö. 189/805) “zâhirü’r-rivâye” diye bilinen ve Hanefî mezhebinin ana kaynaklarını oluşturan altı eserinden biri.
Eseri
el-CÂMİU’s-SAGĪR
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (ö. 189/805) “zâhirü’r-rivâye” diye bilinen ve Hanefî mezhebinin ana kaynaklarını oluşturan altı eserinden biri.
Eseri
es-SİYERÜ’l-KEBÎR
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (ö. 189/805) İslâm devletler hukukuna dair eseri.
Üzerine çalışma yaptığı eser
el-MUVATTA’
İmam Mâlik’in (ö. 179/795) sahih rivayetleri derlediği eseri.
ez-ZİYÂDÂT
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (ö. 189/805) “zâhirü’r-rivâye” diye bilinen eserlerinden biri.
Hocası
EVZÂÎ
Evzâiyye mezhebinin kurucusu, fıkıh ve hadis âlimi.
Hocası
SÜFYÂN es-SEVRÎ
Kendi adıyla anılan fıkıh mezhebinin imamı, müfessir, muhaddis ve zâhid.
Hocası
ŞU‘BE b. HACCÂC
Tebeu’t-tâbiîn neslinden muhaddis, ricâl âlimi.
Hocası
İBN EBÛ Zİ’B
Tebeu’t-tâbiînden Medineli fakih, muhaddis.
Hocası
ABDULLAH b. MÜBÂREK
Tebeu’t-tâbiînin ileri gelenlerinden, muhaddis, zâhid ve fakih.
Hocası
SÜFYÂN b. UYEYNE
Tebeu’t-tâbiîn neslinden hadis âlimi ve hâfız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER