SÎBEVEYHİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SÎBEVEYHİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

سيبويه
Hocası
HAMMÂD b. SELEME
Muhaddis, nahiv ve fıkıh âlimi.
Hocası
HALÎL b. AHMED
Nahiv ve aruzu sisteme kavuşturan ünlü dil ve edebiyat âlimi.
Hocası
YÛNUS b. HABÎB
Basra dil mektebinin tanınmış âlimi.
Hocası
AHFEŞ el-EKBER
Arap dili âlimi.
Hocası
EBÛ AMR b. ALÂ
Yedi kıraat imamından biri, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
Hocası
ÎSÂ b. ÖMER es-SEKAFÎ
Basra nahiv mektebinin ilk temsilcilerinden dil ve kıraat âlimi.
Hocası
MÜERRİC es-SEDÛSÎ
Arap dili ve ensâb âlimi.
Hocası
EBÛ ZEYD el-ENSÂRÎ
Basra mektebine mensup dil ve edebiyat âlimi.
Hocası
NADR b. ŞÜMEYL
Arap sözlük yazarı ve hadis âlimi.
Öğrencisi
AHFEŞ el-EVSAT
Basra dil mektebinin tanınmış âlimi.
Öğrencisi
KUTRUB
Lugat, nahiv ve edebiyat âlimi.
Münazara yaptığı âlim
KİSÂÎ, Ali b. Hamza
Yedi kıraat imamından biri, nahiv âlimi.
Elimize ulaşan ilk kitabı telif ettiği ilim
NAHİV
Arapça gramerinin söz dizimi kuralları ile i‘rab bölümünü kapsayan ilim.
Eserine eleştirilen yönelten dil alimi
MÜBERRED
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
Müberred'in Sîbeveyhi'ye eleştirine cevap vermek için bir eser yazan dil âlimi
İBN VELLÂD
Arap dil âlimi.
Sîbeveyhi'nin eserini şerh eden âlim
SÎRÂFÎ, Ebû Saîd
Basra dil mektebine mensup Arap dili ve edebiyatı âlimi, Hanefî fakihi.
Sîbeveyhi'nin el-Kitâb'ını neşreden şarkiyatçı
DERENBOURG, Hartwig
Fransız şarkiyatçısı.
Sîbeveyhi'nin el-Kitâbı'nı neşreden ilim adamı
HÂRÛN, Abdüsselâm Muhammed
İslâm kültür kaynaklarının ilmî neşirlerini yapmasıyla tanınan Mısırlı âlim ve edip.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER