STOREY, Charles Ambrose - TDV İslâm Ansiklopedisi

STOREY, Charles Ambrose

Müellif:
STOREY, Charles Ambrose
Müellif: RIZA KURTULUŞ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2009
Erişim Tarihi: 20.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/storey-charles-ambrose
RIZA KURTULUŞ, "STOREY, Charles Ambrose", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/storey-charles-ambrose (20.04.2024).
Kopyalama metni

21 Ağustos 1888’de İngiltere’nin kuzeyindeki Blackhill’de doğdu. Lancashire’de bulunan Rossall School’daki eğitimden sonra klasik Batı ve Doğu dillerini öğrenmek için gittiği Cambridge Trinity College’ı bitirdi. Öncelikle Arap dili ve edebiyatı üzerine çalıştı, 1912’de akademik eğitimini tamamladı. 1914’te Hindistan’da Aligarh Anglo-Muhammedan Oriental College’a Arapça hocası olarak tayin edildi. 1919’da Hindistan’dan ayrıldı ve Londra’da Indian Office’te kütüphane müdür yardımcısı (1919-1927), ardından kütüphane müdürü (1927-1933) oldu. R. A. Nicholson’ın emekliye ayrılmasıyla 1933’te onun yerine Cambridge Üniversitesi Arapça hocalığına tayin edildi. 1947’de emekli oluncaya kadar bu görevde kaldı. Bundan sonra ömrünü Hove şehrinde Fars edebiyatı üzerinde araştırma ve çalışmalar yaparak geçirdi. 24 Nisan 1968’de burada öldü.

Eserleri. 1. Persian Literature: A Bio-Bibliographical Survey. Storey’i şöhrete kavuşturan bu çalışma dinî ilimler, tarih, edebiyat ve şiir gibi çeşitli dallarda Farsça yazılmış eserler konusunda ilk başvuru kaynağı olmuştur. Ömrünün büyük kısmını bu kitabı yazmakla geçiren Storey, Farsça eserleri ilim dallarına göre müelliflerin kısa hayat hikâyeleriyle birlikte düzenleyerek kitabı kaleme almıştır. Müellif, önsözde de belirttiği gibi Carl Brockelmann’ın Geschichte der arabischen Litteratur’una benzer bir çalışma yapmak istemiş, ancak ondan farklı şekilde kitap tertibini kronolojik olarak dönemlere göre değil konularına göre düzenlemiştir. Eserlerin nüshalarının bulunduğu yerleri gösterirken bunların baskıları ve tercümeleri hakkında da etraflı bilgi vermiştir. Storey eserinde 150 civarında yazma kütüphane katalogu ve defterinden, ayrıca basma eserler kataloglarından ve kütüphane kayıtlarından faydalanmış, müelliflerin biyografilerini yazarken çoğu Farsça olmak üzere Arapça ve Urduca ellinin üzerinde tezkireye ve diğer temel kaynaklara başvurmuştur. Storey hayatta iken eserin sadece I. cildi (birinci bölüm, London 1927-1939, ikinci bölüm, London 1953) ve II. cildin birinci bölümü (London 1958) basılabilmiştir. Eserin diğer bölümleri Royal Asiatic Society’e teslim edilmiş ve bunlar çeşitli ilim adamlarınca yeniden düzenlenerek yayımlanmıştır (II/2, London 1971; II/3; Leiden 1977; III/1, Leiden 1984; III/2, Oxford 1990). Eserin bir devamı niteliğinde Storey’in malzemesinden çok sınırlı şekilde faydalanarak François de Blois tarafından Royal Asiatic Society için hazırlanan Moğollar öncesi şiir bölümü V. cilt olarak neşredilmiştir (V/1, Leiden 1992; V/2, 1994; V/3, 1997; bu cildin gözden geçirilmiş tam şekli 2004’te çıkmıştır). Kitabın III. cildinin üçüncü bölümü ve IV. cildi henüz basılmamıştır. Eserin 1972’den önce basılan kısmı Yuri Bregel tarafından üç cilt halinde Rusça’ya tercüme edilmiş (Moscow 1972), Rusça tercümesinden de Yahyâ Âryanpûr, Sirus Îzadi ve Kerîm Keşâverz tarafından kısmen Farsça’ya çevrilmiştir (Edebiyyât-ı Fârisî, Tahran 1362 hş./1983).

2. el-Fâḫir. Storey, Ebû Tâlib Mufaddal b. Seleme’nin bu eserini neşretmiştir (Leiden 1915, ofset baskı, Kahire 1982).

3. Catalogue of the Arabic Manuscripts in the Library of the India Office (I-II, London 1930-1940). Bu katalogun Kur’an konusunda yazılan eserlerle ilgili II. cildinin birinci bölümü Storey tarafından hazırlanmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

Storey, Persian Literature, Önsöz, I, s. V-VII.

Necîb el-Akīkī, el-Müsteşriḳūn, Kahire 1980, II, 118-119.

Yahyâ Murâd, Muʿcemü esmâʾi’l-müsteşriḳīn, Beyrut 1425/2004, s. 440.

Îrec Efşâr, “Vefât-ı İstevrî”, Râhnümâ-yi Kitâb, X/3, Tahran 1346 hş., s. 320-322.

G. M. Meredith-Owens, “Professor Charles Ambrose Storey”, (1967), s. 182.

R. B. Serjeant, “In Memoriam Professor Charles Ambrose Storey”, , XLIII/1 (1969), s. I-II.

Yu. E. Borshchevsky - Yu. E. Bregel, “The Preparation of a Bio-Bibliographical Survey of Persian Literature”, , III/2 (1972), s. 169-185.

F. de Blois, “C. A. Storey’s Persian Literature: An Interim Report”, (1990), s. 370-375.

Mecdüddin Keyvânî, “İstevrî”, , VIII, 216-217.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2009 yılında İstanbul’da basılan 37. cildinde, 430 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER