TECER, Ahmet Kutsi - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TECER, Ahmet Kutsi ile İLİŞKİLİ MADDELER

Mezun olduğu fakülte
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İstanbul’da kurulan, benzerleri arasında Türkiye’nin ilk ve en büyük fakültesi.
Öğretmenlik yaptığı okul
GALATASARAY MEKTEB-i SULTÂNÎSİ
Fransız eğitim sistemine göre 1868’de İstanbul’da açılan orta dereceli öğretim kurumu.
Etkilendiği şair
RUHSATÎ
Halk şairi.
Edebiyat dünyasına tanıttığı şair
ÂŞIK VEYSEL
XX. yüzyıl Türk âşık şiirinin Türkiye’deki önemli temsilcisi.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
DERGÂH
1921-1923 yıllarında yayımlanan fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
MİHRAB
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yayımlanan ilmî dergi.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
MİLLÎ MECMUA
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yayımlanan fikir, edebiyat ve sanat dergisi.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
MEŞ‘ALE
Sanat ve edebiyat dergisi.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
VARLIK
1933’ten beri yayım hayatını sürdüren edebiyat, sanat ve fikir dergisi.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
AĞAÇ
Haftalık sanat, fikir ve edebiyat dergisi (Ankara 14 Mart 1936 - İstanbul 29 Ağustos 1936, 17 sayı).
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
ÜLKÜ
1933-1950 yılları arasında Ankara’da yayımlanan halkevleri dergisi.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI
1949-1980 yılları arasında yayımlanan aylık folklor ve etnografya dergisi.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
TÜRK DÜŞÜNCESİ
Peyami Safa’nın (ö. 1961) 1953-1960 yılları arasında çıkardığı düşünce ve sanat dergisi.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
İSTANBUL
1953-1956 yılları arasında yayımlanan fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Şiirlerinde işlek hale getirdiği ölçü
HECE VEZNİ
Türk şiirinde çok eskiden beri kullanılan ve mısralardaki hece sayısının eşitliği esasına dayanan vezin.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER