USÛLİYYE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

USÛLİYYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

الأصوليّة
İSNÂAŞERİYYE
On iki imam sistemini benimseyen Şiî fırkası.
CA‘FERİYYE
İsnâaşeriyye Şîası’nın fıkıh mezhebi.
Karşıt ekol
AHBÂRİYYE
İmâmiyye Şîası içinde, dinî hükümlerin tek kaynağı olarak sadece kendi imamlarının rivayetlerini esas kabul edenlere verilen ad.
Ekolün öncülerinden olan âlim
MÜFÎD, Şeyh
İmâmiyye Şîası’nın önde gelen kelâm, fıkıh ve hadis âlimi.
Ekole mensup âlim
BİHBEHÂNÎ, Muhammed Bâkır
Şiî ulemâsınca hicrî XII. yüzyılın müceddidi olarak kabul edilen ve Ca‘ferî fıkhında Usûlî mektebini hâkim kılan müctehid.
Ekole mensup alim
SEBZEVÂRÎ, Muhammed Bâkır
Usûliyye ekolü mensubu İranlı Şiî âlimi.
Ekole mensup âlim
ŞEHÎD-i EVVEL
Usûliyye akımının öncülerinden ve Cebeliâmil ekolünün kurucusu Şiî âlimi.
Ekolün öncülerinden olan âlim
İBNÜ’l-CÜNEYD
Şiî Usûliyyûn ekolünün öncülerinden, fıkıh ve kelâm âlimi.
Ekolün öncülerinden olan âlim
TÛSÎ, Ebû Ca‘fer
İmâmiyye Şîası’na mensup çok yönlü âlim.
Ekolün öncülerinden olan âlim
ŞERÎF el-MURTAZÂ
İmâmiyye’nin önde gelen fıkıh ve kelâm âlimi, edebiyatçı, Bağdat’taki Tâlibîler’in nakibi.
Ekole mensup âlim
HİLLÎ, İbnü’l-Mutahhar
Şiî âlimi.
Ekole mensup âlim
HİLLÎ, Muhakkık
Şiî fıkhına dair Şerâʾiʿu’l-İslâm adlı eseriyle tanınan âlim.
Ekole mensup âlim
DİLDÂR ALİ
İmâmiyye Şîası’nın Hindistan’da yetişen Usûliyyûn ekolüne bağlı âlimlerinden biri.
Ekole mensup âlim
KEREKÎ, Muhakkık-ı Sânî
İmâmiyye mezhebinin müceddidlerinden sayılan Şiî âlimi.
Ekole mensup âlim
ŞEHÎD-i SÂNÎ
Şiî âlimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER