VÁMBÉRY, Arminius - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

VÁMBÉRY, Arminius ile İLİŞKİLİ MADDELER

Danışmanlığını yaptığı padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Çocuklarına ders verdiği kişi
SÂDIK RİFAT PAŞA
Viyana sefiri ve Hariciye nâzırı.
Tavsiyesiyle İstanbul'a yerleşmesine vesile olan kişi
HAMMER-PURGSTALL, Joseph Freiherr von
Osmanlı tarihine dair eserleriyle tanınan Avusturyalı şarkiyatçı.
Macarlar’ın menşeini Türkler’in teşkil ettiğine dair görüşü sebebiyle babası olarak tanındığı hareket
PANTÜRKİZM
Bir süre tercümanlık yaptığı nezâret
HARİCİYE NEZÂRETİ
Osmanlı Devleti’nde 1836’da kurulan ve Cumhuriyet döneminde Dışişleri Bakanlığı adını alan teşkilât.
Çevirisini tamamlayıp Macaristan'da neşrini sağladığı sözlük
ABUŞKA LUGATI
XVI. yüzyıl ortalarında Çağatay Türkçesi’nden Osmanlı Türkçesi’ne Anadolu’da düzenlenen bir sözlük.
İngiliz hükümeti için Ruslar’ın aleyhine casusluk amacıyla ziyaret ettiği yer
TAHRAN
İran İslâm Cumhuriyeti’nin başşehri.
İngiliz hükümeti için Ruslar’ın aleyhine casusluk amacıyla ziyaret ettiği yer
BUHARA
Mâverâünnehir’de tarihî bir şehir.
İngiliz hükümeti için Ruslar’ın aleyhine casusluk amacıyla ziyaret ettiği yer
SEMERKANT
Özbekistan’da tarihî bir şehir.
İngiliz hükümeti için Ruslar’ın aleyhine casusluk amacıyla ziyaret ettiği yer
HERAT
Afganistan’ın batısında tarihî bir şehir ve bu şehrin merkez olduğu eyalet.
Yetiştirdiği öğrencilerinden
GERMANUS, Julius
Mühtedi Macar şarkiyatçısı.
Yetiştirdiği öğrencilerinden
GOLDZIHER, Ignaz
Yahudi asıllı Macar şarkiyatçısı.
Yetiştirdiği öğrencilerinden
KÚNOS, Ignácz
Türk dil bilimi ve halk edebiyatı uzmanı.
Türkler ve Türkçe’nin lehçeleri üzerine yaptığı çalışmaları küçümseyen kişi
BARTHOLD, Vasilij Viladimiroviç
Rus Türkolog ve şarkiyatçısı.
Macarca'ya çevirisini yaptığı eser
MUHÂKEMETÜ’l-LUGATEYN
Ali Şîr Nevâî’nin (ö. 906/1501) Farsça ile Türkçe’yi bazı yönlerden karşılaştırdığı eseri.
Mir’âtü’l-memâlik adlı eserini İngilizce'ye tercüme ettiği kişi
SEYDİ ALİ REİS
Denizcilik, astronomi ve coğrafyaya dair eserleriyle tanınan Osmanlı denizcisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER