VELÂYET-i FAKĪH - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

VELÂYET-i FAKĪH ile İLİŞKİLİ MADDELER

ولاية الفقيه
HUMEYNÎ
Şiî âlimi, İran İslâm Devrimi’nin önderi ve İran İslâm Cumhuriyeti’nin kurucusu.
NİYÂBET
İmâmiyye anlayışına göre imamın gaybeti esnasında yetkilerini onun adına kullanma, kendisine vekâlet etme görevi.
MERCİ-i TAKLÎD
İmâmiyye Şîası’nda fetvasına başvurulan en yetkili müctehid.
VELÂYET
Hukukî yetki anlamında fıkıh terimi.
Velâyet-i fakîh düşüncesinin dayandığı Şiî ekolü
USÛLİYYE
İmâmiyye Şîası geleneğinde dinî hükümlerin aklî istidlâl yoluyla elde edilebileceğini savunan ekol.
Velâyet-i fakîh düşüncesinin dayandığı fıkıh mezhebi
CA‘FERİYYE
İsnâaşeriyye Şîası’nın fıkıh mezhebi.
Velâyet-i fakîh teorisinin uygulanmasına katkıda bulunan isimlerden
MUTAHHARÎ, Murtazâ
İran İslâm Devrimi’nin gerçekleşmesinde önemli rolü olan Şiî âlimi.
Velâyet-i fakîh teorisine muhalif İranlı âlim
GÜLPÂYİGÂNÎ
Kum ilmî çevrelerinde büyük nüfuz sahibi olan ve İran İslâm devrimini destekleyen Şiî müctehidi.
Velâyet-i fakîh teorisini eleştiren ve hakkında kitap yazan İranlı âlim
HÛÎ, Ebü’l-Kāsım
1970-1992 arası dönemde Irak merkezli Şiîliğin en önemli Merci-i taklîdi kabul edilen Şiî âlimi.
Velâyet-i fakîh teorisine ve Humeynî’ye muhalif İranlı âlim
ŞERÎATMEDÂRÎ
İran’da tanınmış Âzerî asıllı din âlimi ve İslâm inkılâbının başlangıçtaki etkili kişilerinden biri.
Humeynî’nin takipçisi olmakla birlikte teorisini eleştiren İranlı âlim
MUNTAZIRÎ
İranlı âlim ve siyasî lider.
Velâyet-i fakîh teorisini eleştiren âlim
MUĞNİYYE
Lübnanlı Şiî âlimi ve düşünür.
Velâyet-i fakîh teorisini eleştiren âlim
MUHAMMED HÜSEYİN FAZLULLAH
Lübnanlı Şiî âlimi, âyetullāhi’l-uzmâ.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER