YENİ MECMUA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

YENİ MECMUA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Birinci Yeni Mecmua’yı maddî olarak destekleyen cemiyet
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
Yönetimini üstlenen yazar
GÖKALP, Ziya
Türkçülük akımının nazariyatçısı, fikir adamı, sosyolog ve eğitimci.
Yönetimini üstlenen yazar
ATAY, Falih Rıfkı
Gazeteci ve yazar.
Birinci Yeni Mecmua'nın ideolojisi
TÜRKÇÜLÜK
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde entelektüel düzeyde başlayan, daha sonra siyasal ve ideolojik boyut kazanan hareket, pantürkizm.
Yazarlarından
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Yazarlarından
AHMED REFİK ALTINAY
Son devir Türk tarihçisi.
Şairlerinden
BEYATLI, Yahya Kemal
Türk şairi ve nesir yazarı.
Şair ve yazarlarından
YÖNTEM, Ali Canip
Edebiyat tenkitçisi, şair ve yazar.
Şairlerinden
ÇAMLIBEL, Faruk Nafiz
Türk şairi ve tiyatro yazarı.
Şairlerinden
OZANSOY, Halit Fahri
Şair, gazeteci ve yazar.
Şairlerinden
GÖVSA, İbrahim Alâeddin
Biyografi ve ansiklopedi çalışmalarıyla tanınan yazar, eğitimci ve şair.
Şairlerinden
ORHON, Orhan Seyfi
Beş Hececi şairlerden, yazar.
Şairlerinden
BOLAYIR, Ali Ekrem
Daha çok II. Meşrutiyet’ten sonra yayımladığı hamâsî şiirleriyle tanınan Servet-i Fünûn devri şair ve yazarı.
Şairlerinden
BOZTEPE, Halil Nihat
Son devir Türk edebiyatında daha çok mizah ve hicivleriyle tanınan şair.
Şair ve yazarlarından
AHMED HÂŞİM
Türk şairi ve deneme yazarı.
Şairlerinden
KISAKÜREK, Necip Fazıl
Türk şairi, tiyatro yazarı ve fikir adamı.
Yazarlarından
ÖMER SEYFEDDİN
Türk hikâyecisi, dilci ve fikir adamı.
Yazarlarından
KARAY, Refik Halit
Türk hikâyeci ve romancısı.
Yazarlarından
GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi
Türk hikâyeci ve romancısı.
Yazarlarından
KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri
Türk edip ve diplomatı.
Yazarlarından
ÖZÖN, Mustafa Nihat
Edebiyat tarihçisi, dilci ve eğitimci.
Yazarlarından
GALANTİ, Avram
Yahudi asıllı Türk ilim ve siyaset adamı.
Yazarlarından
AĞAOĞLU, Ahmet
Türk gazetecisi ve siyaset adamı.
Yazarlarından
KEMÂLEDDİN BEY, Mimar
Osmanlı Devleti’nin sonları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında eser veren Türk mimarı.
Yazarlarından
ORKUN, Hüseyin Namık
Türk tarihçisi ve fikir adamı.
Yazarlarından
TANRIÖVER, Hamdullah Suphi
Hatip, şair ve yazar.
İkinci Yeni Mecmua’nın yazarlarından
SAFA, Peyami
Romancı, gazeteci ve fikir adamı.
İkinci Yeni Mecmua’nın yazarlarından
ATAÇ, Nurullah
Cumhuriyet dönemi eleştirmeni ve deneme yazarı.
İkinci Yeni Mecmua’nın yazarlarından
SAİT FAİK ABASIYANIK
Cumhuriyet devri hikâyecisi.
İkinci Yeni Mecmua’nın yazarlarından
DOĞRUL, Ömer Rıza
Dinî-İslâmî konulardaki yazıları ve yayınları ile tanınan müellif, gazeteci ve mütercim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER