YILDIZ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

YILDIZ ile İLİŞKİLİ MADDELER

İLM-i AHKÂM-ı NÜCÛM
Yıldızların insanları ve olayları etkilediği inancına dayanan sözde ilim dalı, astroloji, yıldız falcılığı, müneccimlik.
İLM-i FELEK
İslâm bilim tarihinde astronomi karşılığında kullanılan terim.
FELEK
Ortaçağ İslâm kozmolojisinde yıldızları taşıdığına ve hareket ettirdiğine inanılan şeffaf gökküre; gezegenlerin yörüngesi.
ENVÂ’
Araplar’da yıldızların hareketiyle hava durumu ve iklimler arasında ilgi kuran, çeşitli takvimlere esas teşkil eden halk astronomi ve meteoroloji bilgisi.
MÜNECCİME
Âlemin yıldızlar tarafından yaratılıp yönetildiğini, yıldızların konum ve hareketlerine dayanarak gaybî bilgilere sahip olduklarını ileri sürenlere verilen isim.
YILDIZNÂME
Gezegenlerin konum ve hareketlerinin dünyadaki olayları ve insanların kaderini etkilediği inancına dayanan fallara dair eserlerin Türkçe’deki ortak adı.
ZÂYİRÇE
Yıldızların hareket ve konumlarını gösteren cetvel, bu tür cetvellere dayanarak istikbali keşfetme yöntemi.
AY
GÜNEŞ
SEMA
Kur’ân-ı Kerîm’de fizik ve fizik ötesi boyutuyla gök için kullanılan bir kelime.
SÜREYYÂ
Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında daha çok mecaz ve teşbih unsuru olarak zikredilen parlak bir yıldız kümesinin adı.
Şİ‘RÂ
Bazı Câhiliye Arapları’nın taptığı yıldız, samanyolunun en parlak yıldızı.
KEHKEŞAN
Divan şiirinde ve çeşitli efsanelerde adı geçen bir yıldız kümesi, samanyolu.
FERKADÂN
Divan edebiyatında daha çok yüksek, parlak ve sabit oluşlarıyla anılan iki yıldız.
SEMT
Ufuk koordinat sisteminde bir yıldızın güney doğrultusuna olan açısal uzaklığı, azimut.
USTURLAP
Temel işlevi yıldızların konumunu belirlemek olan çok amaçlı astronomi aleti.
BURÇ
Güneşin bir yılda takip ettiği düşünülen yörüngenin içlerinden geçtiği belli sembollerle gösterilen on iki takımyıldızdan her biri.
ESÎR
Eskiden uzayı doldurduğu, yıldız ve felekleri oluşturduğu sanılan havadan hafif, saydam ve esnek madde.
MINTAKA
Burçlar kuşağı ve ekliptik dairesini ifade eden eski astronomi terimi.
ZÎC
İslâm bilimleri tarihi literatüründe astronomi cetvellerine verilen ad.
DEVİR
İslâm kozmolojisinde gök cisimlerinin her dönüşüne verilen ad.
FAL
Çeşitli tekniklerle gelecekten ve bilinmeyenden haber verme, gizli kişilik özelliklerini ortaya çıkarma sanatı.
HAVAS İLMİ
Nesnelerle harf, kelime ve duaların gizli özelliklerinden faydalanarak gaybdan haber verdiği veya varlıklar üzerinde etkili olduğu ileri sürülen bir ilim.
BENÂTÜ NA‘Ş
Divan edebiyatında kullanılan bir teşbih unsuru.
AYYILDIZ
Türk bayrağının başlıca unsurları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî alâmeti.
NECM SÛRESİ
Kur’ân-ı Kerîm’in elli üçüncü sûresi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER