ABDULLAH PAŞA, Muhsinzâde - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ABDULLAH PAŞA, Muhsinzâde ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sadrazamlığını yaptığı padişah
MAHMUD I
Osmanlı padişahı (1730-1754).
Kayınpederi
ÇORLULU ALİ PAŞA
Silâhdar, Osmanlı sadrazamı.
Oğlu
MUHSİNZÂDE MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Teftiş için Mısır'da görevlendiren kişi
ŞEHİD ALİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Kethüdâlığını yaptığı kişi
HALİL PAŞA, Arnavut
Osmanlı sadrazamı.
Takdirini kazandığı sadrazam
DAMAD İBRÂHİM PAŞA, Nevşehirli
Osmanlı sadrazamı.
İsyan eden yeniçerilere karşı birlikte hareket ettiği sadrazam
İBRÂHİM PAŞA, Kabakulak
Osmanlı sadrazamı.
Halefi
MEHMED PAŞA, Yeğen
Osmanlı sadrazamı.
Ağabeyine vekâleten işe başladığı ve daha sonra emini olduğu yer
DARPHÂNE
Para basılan yer.
Edirne Vak‘ası sırasında âsiler tarafından getirildiği görev
DEFTERDAR
Osmanlılar’da maliye teşkilâtının başı.
III. Ahmed'in tahta çıkışında getirildiği görev
BAŞMUHASEBE KALEMİ
Osmanlı maliyesinin en önemli kalemlerinden biri.
Çorlulu Ali Paşa azledildiğinde görevlendirildiği yer
BAŞBÂKİ KULU
Osmanlı maliye teşkilâtında defterdarlığa bağlı yoklama ve vergi bakaya tahsili ile görevli âmir.
Nişancı Mehmed Paşa'nın yerine tayin edildiği görev
NİŞANCI
Osmanlı bürokrasisinde Dîvân-ı Hümâyun üyesi olan üst düzey görevli.
Tayin edildiği görev
YENİÇERİ AĞASI
Uzun süre valilik yaptığı yer
BOSNA EYALETİ
Osmanlılar zamanında Balkanlar’da önce sancak beyliği iken 1580’den itibaren beylerbeyilik olan bir idarî birim.
Önce defterdar, sonra serasker olarak görevlendirildiği yer
MORA
Yunanistan’ın güneyindeki tarihî Peloponnesos yarımadasına verilen isim.
Muhafız olarak görevlendirildiği yer
NİŞ
Sırbistan’da eski bir Osmanlı vilâyet merkezi, tarihî şehir.
Muhafız olarak görevlendirildiği yer
VİDİN
Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
Beylerbeyi olarak görevlendirildiği yer
RUMELİ
Osmanlılar’ın Balkan yarımadasına verdikleri coğrafî isim ve bu bölgeyi içine alan eyalet.
Vali olarak gönderildiği yer
ADANA
Akdeniz bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Vali olarak gönderildiği yer
HALEP
Suriye’nin ikinci büyük şehri.
Vali olarak gönderildiği yer
SAYDA
Lübnan’ın Akdeniz kıyısında bir şehir.
Serasker olarak görevlendirildiği yer
BENDER KALESİ
Osmanlı Devleti’nin Boğdan sınırında serhad kalesi.
Azlinden sonra gönderildiği yer
SELÂNİK
Yunanistan’da tarihî bir şehir.
Vefat ettiği ve türbesinin bulunduğu yer
TRAVNİK
Bosna-Hersek’te tarihî bir kasaba.
İskânıyla meşgul olduğu topluluk
NOGAYLAR
Altın Orda Hanlığı’nın dağılma sürecinde ortaya çıkan Türk topluluğu.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER