BÂBÜRNÂME - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BÂBÜRNÂME ile İLİŞKİLİ MADDELER

بابورنامه
BÂBÜR
Bâbürlü Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı (1526-1530).
Eserin türü
HÂTIRAT
Yaşanılmış olayların anlatıldığı otobiyografik eserlerin ortak adı.
Hakkında bilgilerin yer aldığı hükümdarlardan
ŞEYBÂNÎ HAN
Şeybânîler hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1500-1510).
Hakkında bilgilerin yer aldığı hükümdarlardan
HÜSEYİN BAYKARA
Sanatçı yönüyle tanınan Timurlu hükümdarı (1470-1506).
Hakkında bilgilerin yer aldığı isimlerden
ALİ ŞÎR NEVÂÎ
Klasik Çağatay edebiyatının tesirleri Osmanlı edebiyatı sahasında da devam etmiş en büyük şairi; devlet adamı.
Hakkında bilgilerin yer aldığı isimlerden
HAYDAR MİRZA
Târîḫ-i Reşîdî adlı eseriyle tanınan tarihçi ve devlet adamı.
Farsça’ya tercüme eden isim
ABDÜRRAHİM HAN
Bâbürlüler devrinde âlim ve şairlerin koruyucusu olarak şöhret kazanan devlet adamı ve kumandan.
Batı dünyasına tanıtan isimlerden
HERBELOT, Barthélemy de Molainville d’
İlk İslâm ansiklopedisi olarak kabul edilen Bibliothèque orientale’i hazırlayan Fransız şarkiyatçısı.
Fransızca’ya tercüme eden isim
PAVET de COURTEILLE, Abel-Jean Baptiste-Marie-Michel
Fransız Türkologu.
Türkçe’ye tercüme eden isim
ARAT, Reşit Rahmeti
Türk dili ve lehçeleri âlimi.
Çalışmasında istifade eden isimlerden
NİZÂMEDDİN AHMED HEREVÎ
Ṭabaḳāt-ı Ekberî adlı eseriyle tanınan İranlı tarihçi.
Çalışmasında istifade eden isimlerden
KAZVÎNÎ, Alâüddevle
İranlı şair ve tezkire yazarı.
Tanıtım ve incelemesini yapan dergi
VARLIK
İran’da yayımlanan ilk Türkoloji dergisi.
Edisyonunu yaparak yayımlayan isim
TEKİN, Şinasi
Türkolog.
ÇAĞATAY EDEBİYATI
Timurlular devrinde İslâm medeniyetinin tesiri altında oluşmuş, Hârizm Türkçesi’nin devamı mahiyetinde gelişen Çağatay diliyle meydana gelen edebiyat.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER