BAHÂEDDİN NAKŞİBEND - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BAHÂEDDİN NAKŞİBEND ile İLİŞKİLİ MADDELER

بهاء الدين نقشبند
NAKŞİBENDİYYE
Bahâeddin Nakşibend’e (ö. 791/1389) nisbet edilen tarikat.
EMÎR KÜLÂL
Nakşibendiyye tarikatının kurucusu Bahâeddin Nakşibend’in mürşidi.
SEMMÂSÎ
Orta Asyalı Hâcegân tarikatı şeyhi.
ALÂEDDİN ATTÂR
Nakşibendiyye tarikatının kurucusu Bahâeddin Nakşibend’in halifelerinden biri.
MUHAMMED PÂRSÂ
Nakşibendiyye tarikatının kurucusu Bahâeddin Nakşibend’in önde gelen halifelerinden biri.
Müridi
YA‘KŪB-i ÇERHÎ
Nakşibendî şeyhi.
Çağdaşı
ZEYNÜDDİN el-HÂFÎ
Sühreverdiyye tarikatının Zeyniyye kolunun kurucusu.
Etkilendiği isim
GUCDÜVÂNÎ, Abdülhâliḳ
Orta Asya sûfîliğinin gelişmesinde büyük rol oynayan Hâcegân silsilesinin kurucusu.
Etkilendiği isim
HAKÎM et-TİRMİZÎ
Velîlik konusundaki görüşleriyle tanınan sûfî.
Etkilendiği oluşum
MELÂMET
Bir tasavvuf terimi; III. (IX.) yüzyılda Horasan bölgesinde ortaya çıkıp daha sonra bütün İslâm dünyasında yaygınlık kazanan tasavvuf anlayışı.
Hayatına ve öğretisine yer veren çalışma
REŞEHÂT
Fahreddin Ali Safî’nin (ö. 939/1532) Nakşibendî şeyhlerinin biyografisine dair Farsça eseri.
Hayatına ve öğretisine yer veren çalışma
NEFEHÂTÜ’l-ÜNS
Abdurrahman-ı Câmî’nin (ö. 898/1492) sûfî tabakat kitabı.
Soyundan gelen meşhur mutasavvıf
ANDELÎB, Hâce Muhammed Nâsır
Hint Nakşibendîliği’nin önemli temsilcilerinden biri, Tarîkat-ı Muhammediyye’nin kurucusu.
PÎR
Hak yolunda sâlike rehberlik yapan kimse ve tarikat kurucusu anlamında tasavvuf terimi.
TARİKAT
Tasavvufta Hakk’a ulaşmak için benimsenen usul, tutulan yol.
HÂCEGÂN
XII-XV. yüzyıllarda Mâverâünnehir’de faaliyet gösteren ve Orta Asya sûfîliğinin gelişmesinde önemli rol oynayan bir tarikat.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER